Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur långt sträcker sig förälderns försörjningsskyldighet för barn?

    Hej!

    Min man är umgängesförälder utan vårdnad och nu kräver sonens mamma att vi ska köpa kläder, skor, ha en speldator åt honom och att han ska ha ett större rum samt ny cykel. Hon får både barnbidraget o underhållet på 1723:- ändå går sonen i små o trasiga kläder.. vad har vi som umgänges familj skyldighet att ha för E när han kommer hit 2 ggr i månaden? Vi hämtar o lämnar.
    Enligt soc så en stadigvarande sovplats, täcke o kudde är det vi behöver ha!
    Tacksam för svar. 

    Rådgivarens svar

    2020-08-21

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Det ekonomiska ansvaret för barn

    Frågor om ansvar och försörjning av barn regleras i föräldrabalken (FB). Av 7 kap. 1 § FB följer att båda föräldrarna har ett ansvar att svara för underhåll åt barnet, det vill säga barnets försörjning. Hur stort ansvaret sträcker sig beror på barnets behov och föräldrarnas gemensamma ekonomiska förhållande. Den förälder som inte är vårdnadshavare ska enligt 7 kap. 2 § FB fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag om barnet inte bor varaktigt hos föräldern. Storleken på underhållsbidraget bestäms genom avtal eller dom.

    Om föräldern inte betalar underhållsbidrag kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.  Försäkringskassan betalar då ut underhållsstödet till föräldern som barnet bor hos och den andra föräldern betalar in pengarna till Försäkringskassan. Föräldrarna kan själva avtala om beloppet på underhållsbidraget medan det är FK som bestämmer beloppet på underhållstödet. Av 7 kap. 2 a § FB följer att den betalningsskyldige föräldern anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet upp till det belopp som utgörs av underhållsstödet. Med detta menas att en förälderns underhållsskyldighet inte överstiger det Försäkringskassans fastställda belopp.

    Barnbidraget betalas ut till barnets vårdnadshavare. Är vårdnaden gemensam ska bidraget delas men om barnet bara bor hos en förälder ska bidrag betalas till denne förälder. Bidraget är tänkt att fungera som ett ekonomiskt stöd till föräldrar.

    Din situation

    Som ovannämnt har föräldrar en plikt att försörja för sina barn. Hur denna skyldighet uppfylls beror på vårdnadssituationen och bosituationen för barnet. I ert fall, när mamman har ensam vårdnad, uppfylls pappans skyldigheten genom underhållsbidraget/underhållsstödet. Mamman till barnet har därför inte rätt att kräva ytterligare ekonomiskt stöd. Barnets försörjning är tänkt att täckas av underhållet och barnbidraget. Skulle det vara så att mamman vill ha ytterligare pengar måste hon och pappan komma överens om ett högre underhållsbidrag. Vidare enligt 6 kap. 1 § FB har barnet rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Gällande storleken på barnets sovrum så finns inget krav så länge barnet har ett tryggt hem.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar om vårdnad och umgänge är du varmt välkommen att kontakta en jurist på Familjens Jurist som är expert på dessa frågor.  

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden