Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur kan man få ensam vårdnad?

    Hej! Jag är en skild man som har en fem år gammalt barn. Min exfru behandlar dock barnet riktigt illa, hon slår honom, kränker honom genom nedsättande ord och hotar honom med påträngande beteende. Han har mått mycket dåligt. Barnet vill sluta bo en vecka hos exfrun och istället stanna hos mig helt och hållet. Jag är av samma åsikt som mitt barn och anser att exfrun ska hålla sig bort från barnet. Är det juridiskt möjligt att ge mig full ensamvårdnad över mitt barn och sluta låta honom spendera varannan vecka med min exfru? Socialen behöver inte kopplas in eftersom barnet varken mår dåligt eller far illa när han är hemma hos mig.

    Rådgivarens svar

    2020-12-08

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du undrar om du kan få ensam vårdnad av ditt barn och jag redogör därför för några av de tillämpliga bestämmelserna i föräldrabalken och avslutar med en rekommendation utifrån din situation.

    Regler om vårdnad av barn

    Regler om vårdnad, boende och umgänge med barn finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). En viktig utgångspunkt i dessa frågor är att det alltid är barnets nästa som är avgörande och står i fokus (2 a §). Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av bland annat omvårdnad och trygghet blir tillgodosedda (2 § FB). Vårdnaden kan utövas gemensamt av båda föräldrarna eller anförtros åt en av dem genom ensam vårdnad (3-5 §§). 

    Hur får man ensam vårdnad?

    Föräldrar som har gemensam vårdnad, men är överens om att en av dem ska ha ensam vårdnad, kan avtala om detta. Ett sådant avtal är giltigt och juridiskt bindande om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 §). Socialnämnden ska hjälpa föräldrar att försöka nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge, exempelvis genom samarbetssamtal (18 §) eller medling (18 a §), och även hjälpa föräldrarna att träffa avtal om dessa frågor (17 a §). Tanken är alltså att föräldrar i första hand ska försöka nå en samförståndslösning istället för att frågan avhandlas i domstol. 

    Föräldrar som inte kan komma överens om hur vårdnaden ska utövas kan vända sig till domstol som då får besluta i frågan. Vid frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn har rätten en utredningsskyldighet som innebär att frågan ska bli tillbörligt utredd. I samband med detta ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar och om det behövs en utredning så är det socialnämnden som utför den. I utredningen kan barnets inställning i frågan redovisas, om det inte anses olämpligt exempelvis med hänsyn till barnets ålder (19 §). 

    Din situation

    Du och din exfru har idag gemensam vårdnad men du vill ändra detta till att du ska ha ensam vårdnad. Skulle du och din exfru kunna komma överens om detta så kan ni med socialnämndens hjälp skriva ett avtal om vårdnaden. Kan ni inte komma överens så kan du istället vända dig till tingsrätten för att söka om ensam vårdnad. Tingsrätten kan då bland annat förordna om så kallade samarbetssamtal, där du och den andra föräldern ska försöka komma överens. Man vill alltså gärna att ni föräldrar i första hand försöker komma överens istället för att gå till domstol. Men lyckas inte detta så kan tingsrätten besluta i frågan om vårdnad. Tingsrätten kommer då att be socialnämnden om upplysningar och eventuellt en utredning om barnet, er föräldrar och er situation. Tingsrätten kan därefter fatta beslut om hur vårdnaden ska utövas.

    Du skriver att socialen inte behöver kopplas in eftersom barnet inte far illa när han är hos dig. I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn så har rätten en utredningsskyldighet vilket innebär att domstolen vänder sig till socialen som utreder frågan och lämnar ett förslag till beslut till domstolen. Så oavsett om du och din exfru kan komma överens så att ni kan avtala om vårdnaden eller om saken går till domstol, så kommer socialen att vara delaktig.


    Avslutande rekommendation

    Om du vill ansöka om ensam vårdnad om barnet så rekommenderar jag att du som ett första steg vänder dig till familjerätten, som är en del av socialnämnden i din kommun. Där kan ni bland annat som sagt få hjälp med samarbetssamtal och medling, vilket är kostnadsfritt. Kan ni med familjerättens hjälp komma överens om en bra lösning så hjälper de er att skriva ett giltigt avtal på det. 

    Kan du inte få hjälp av familjerätten, eller du och din exfru inte kan komma överens, rekommenderar jag dig att i andra hand vända dig till tingsrätten i din kommun för att ansöka om ensam vårdnad. Hos Familjens Jurist kan du läsa mer om vårdnad, boende och umgänge och även boka tid för juridisk rådgivning. Skulle vårdnadsfrågan gå upp i domstol så rekommenderar jag också att du tar kontakt med ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig i processen. 

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden