Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur kan jag ge till känna min önskan om vem som ska förordnas som vårdnadshavare för mina barn vid händelse av min död?

    Jag och min sambo vill skriva ett "testamente" på vem som får vårdnad om våra barn om vi båda går bort, hur går jag tillväga? Ska vi skriva ett eget med vittnen, isf vad behöver vi tänka på? Eller behöver vi hjälp av jurist för att detta ska vara riktigt?

    Rådgivarens svar

    2019-03-13

    Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Din fråga regleras i ärvdabalken och föräldrabalken.

    Vad gäller?
    Om båda föräldrarna skulle gå bort ska rätten efter anmälan av socialnämnden eller när det annars uppdagas anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Dessa ska vara lämpade att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran. Om föräldrarna gett till känna på förhand vem de vill ska ha vårdnaden ska denna utses till vårdnadshavare om det inte är olämpligt. Barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör vårdnad och den person som anses vara bäst för barnet kommer anförtros vårdnaden.

    Om ni vill kan ni tillkännage er önskan i exempelvis varsitt testamente. Vilka formkrav gäller då för testamente? För att testamentet ska vara giltigt ska vissa formkrav vara uppfyllda. Detta framgår av en lag som heter ärvdabalken. Testamentet måste vara skriftligt och undertecknas av testatorn (den som upprättat testamentet) tillsammans med två vittnen. Vittnena ska underteckna testamentet vid samma tid och i samma rum som testatorn skriver under. Detta för att vittnena ska intyga att testatorn skriver testamentet i enlighet med sin fria vilja och är vid sina sinnens fulla bruk.

    Vem får vara vittne? Vittnena måste ha fyllt femton år och vara vid sina sinnens fulla bruk, så att de förstår betydelsen av att underteckna testamentet. Make, hustru eller sambo till testatorn får inte vara vittne. Inte heller arvtagare, släktingar till arvtagare eller god man, förmyndare eller förvaltare får vara vittnen. Det säkraste är alltså att ha två helt utomstående personer som vittnen för att testamentet ska vara giltigt. Det kan vara grannar, kollegor eller vänner. De får dock inte vara omnämnda i testamentet.

    Sammanfattningsvis kan ni alltså tillkännage er önskan om vem som ska förordnas som vårdnadshavare för era barn om ni skulle gå bort, exempelvis i varsitt testamente. Så länge formkraven för testamentet uppfylls så behöver ni inte ta hjälp av en jurist för att det ska vara giltigt.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Är du i ytterligare behov av hjälp föreslår jag att du tar kontakt och bokar tid med en av våra erfarna jurister här. Familjens Jurist erbjuder flertalet tjänster som kan anpassas efter vad just du behöver. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar,
    Therese

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden