Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur gör man för att kräva ut resterande underhållsbidrag?

    Hej! Det gäller underhåll då min sons pappa bor i Paris. Vår son är 5 år och han har betalat för ca 2 år. Vi har kommit överens om 225 euro/månad, som han även sagt han betalar för sina barn som bor i Paris. Jag försöker få honom att skriva på överenskommelsen som finns på försäkringskassan, men han har ännu inte gjort det. Hur ska jag gå tillväga för att lättast få dessa resterande pengar utbetalda från honom?
     

    Rådgivarens svar

    2020-07-24

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Regler om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Vad menas med underhållsskyldighet?

    I 7 kap. 1 § FB anges att föräldrarna är ansvariga för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den ekonomiska förmågan bestäms utifrån förälderns inkomst. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. 

    Hur kan man utkräva resterande underhållsbidrag?

    Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern 1) inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet eller 2) har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. I ditt fall betyder det att sonens pappa är skyldig att betala underhållsbidrag. För att utkräva de resterande underhållsbidragen kan du ta hjälp av Kronofogden. I 7 kap. 9 § FB nämns att rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag går förlorad fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen.

    Din situation

    Eftersom sonens pappa vägrar att betala de resterande underhållsbidragen på frivillig väg kan du ta hjälp av Kronofogden. Du kan använda dig av blanketten KFM 9301 för att ansöka om verkställighet. Mer information finner du på Kronofogdens hemsida.

    Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden