Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur förhåller sig möjligheten att bara ha en rättslig förälder till Barnkonventionen?

    Hej.

    Jag undrar om inte lagen om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor stred mot barnkonventionen vid införandet? Jag menar att i och med införandet av lagen 2016 så togs barnets naturliga koppling till två rättsliga/juridiska föräldrar bort och det gjordes möjligt/sanktionerades även ekonomiskt att bara ha en sådan. Om det är just den juridiska/rättsliga föräldern som barnkonventionen menar att barn har rätt att inte skiljas ifrån gjorde ju lagstiftaren ett brott mot konventionen när man införde den nya lagen 2016. Möjligen vidgades begreppet familj, men isåfall på bekostnad av barnens minskade rättigheter.

    Lille Pelle som blivit till genom spermadonation och frågar myndigheterna om han har en pappa får alltså idag nöja sig med svaret "Han finns, men staten trollade bort honom. När du har vuxit upp kan du få veta vem din biologiska pappa är". Men Pelle vill nog ha sin pappa nu och inte ett löfte om ett namn när han blir stor...

    Det är svårt för de minsta att stå upp för sig själva när de har lagen emot sig.

    Rådgivarens svar

    2020-07-16

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

    Allmänt om fastställande av föräldraskap och Barnkonventionen

    I svensk rätt gäller att den som föder barnet anses vara barnets mamma. Hon blir därmed automatiskt barnets rättsliga mamma vid födseln, och detta gäller även om barnet har tillkommit genom ägg från en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen (s.k. äggdonation). När det gäller fastställandet av det rättsliga faderskapet är det inte riktigt lika lätt. Om mamman vid födseln är gift med en man, blir han automatiskt rättslig pappa till barnet enligt 1 kap 1 § Föräldrabalken. Om mamman inte är gift, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom enligt 1 kap 3 § Föräldrabalken. När faderskapet fastställs genom dom, kan det enligt 1 kap 5 § Föräldrabalken ske t.ex. på grund av att det efter en genetisk undersökning går att konstatera att det är den mannen som är barnets biologiska pappa.

    Jag tolkar din fråga som att du undrar om det strider mot Barnkonventionen att barn som föds till följd av en assisterad befruktning inte har rätt att få sin biologiska pappa som sin rättsliga pappa. Det finns inget i Barnkonventionen som säger att barn har en sådan rätt. Mot bakgrund av reglerna om fastställande av faderskap som redogjorts för ovan, kan man också se att inte heller barn som föds utan assisterad befruktning automatiskt får sin biologiska pappa som sin rättsliga pappa.

    Sammanfattning

    Barnkonventionen uppställer inte en absolut rättighet för barn att få sin biologiska förälder som sin rättsliga förälder. Möjligheten till assisterad befruktning strider härmed med största sannolikhet inte mot Barnkonventionen. Om man som privatperson ändå anser att en svensk lag bör ändras, är detta snarare en politisk fråga än en juridisk.

    Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden