Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur få ensam vårdnad?

    Hej. En nära vän till mig har en dotter som är 14 år. Hon bor nu enbart hos sin mamma eftersom pappan behandlat och gjort henne illa både fysiskt och psykiskt. Flickan går i skola i närheten av pappans hem och törs därför inte gå till skolan. Flickan själv vill byta skola och mamman likaså eftersom det är för flickans bästa. Pappan emotsätter sig detta och vägrar lämna ifrån sig halva vårdnaden. Vad kan dom göra?

    Rådgivarens svar

    2020-10-09

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i det fall som du beskriver.

    Skolval vid gemensam vårdnad

    När jag besvarar din fråga utgår jag från att föräldrarna har gemensam vårdnad över dottern. Gemensam vårdnad innebär att vårdnadshavarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap. 13 §). Undantag görs för frågor av mindre betydelse. Något som kräver att vårdnadshavarna kommer överens är dock just skolvalet då det har stor betydelse i barnets liv. Motsätter sig en av vårdnadshavarna att barnet ska få byta skola finns det inget man kan göra juridiskt sett för att komma runt det såvida man inte kommer överens om att den vårdnadshavaren ska lämna ifrån sig vårdnaden.

    Ensam vårdnad

    Den som har ensam vårdnad över ett barn kan själv fatta beslut i barnets personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap. 11 §). Föräldrarna kan i ett avtal komma överens om att endast ena föräldern ska ha vårdnaden över barnet (föräldrabalken 6 kap. 6 §). I det fall som du beskriver verkar det dock som att föräldrarna inte kan komma överens. En annan möjlighet är då att vända sig till tingsrätten och begära ensam vårdnad (föräldrabalken 6 kap. 5 §).  Vid bedömningen ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Vad som utgör barnets bästa blir också avgörande vid beslut om vårdnad, här får alltså hur pappan tidigare har behandlat dottern betydelse. Ju äldre barnet är och ju högre mognad denne har nått har rätten att desto mer beakta barnets egna synpunkter i frågan.

    Rekommendation

    Eftersom det görs en bedömning i varje enskilt fall och jag inte känner till alla omständigheter i det aktuella fallet kan jag inte säga hur utfallet skulle bli här. Vill mamman få ensam vårdnad över dottern rekommenderar jag att hon och pappan i första hand försöker komma överens om det i ett avtal, går inte det ska hon lämna in en ansökan om ensam vårdnad till tingsrätten. Mamman bör dock då vara medveten om att hon kommer att få stå för sina rättegångskostnader.   

    För mer hjälp kan ni vända er till Familjens Jurist som är mycket kunniga inom vårdnadsfrågor. Har ni några andra frågor kan ni förstås vända er till oss på Fråga Juristen igen.

    Christina Jönsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden