Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur bevisar man att man är pappa till barnet?

    X familj kom hit 2013, fru och 4 barn, men inte han själv. Frun registrerade inte X som sin man hos Migrationsvertet. X kom själv hit 2015. Han sökte en anhöriginvandring. Deras yngsta son är 12 år och svensk medborgare. X fick avslag för 20 dgr sedan. Där står det att han inte är registrerad som äkta man och far till barnen. De vill att han bevisar att han är familjefar. Tyvärr har han inga papper som styrker att han är äkta man och far till yngsta sonen. Men han har papper på de vuxna barnen. Men det hjälper inte. X har behov av att göra ett DNA prov eller annat som styrker hans uppgifter. Hur ska han göra?

    Rådgivarens svar

    2019-02-19

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Som jag tolkar din fråga undrar du hur en person som är biologisk pappa till någon går till väga för att bevisa att så är fallet. För att någon i laglig mening ska bli betraktad som far måste faderskapet fastställas.

     

    Fastställa faderskap

    Faderskap fastställs genom bekräftelse eller dom (föräldrabalken, FB, 1 kap 3 §). En bekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer samt godkännas av mamman och socialnämnden (FB 1 kap 4 §). Om det istället ska fastställas genom dom kan så göras om det exempelvis är utrett att han är far genom genetisk undersökning (DNA) (FB 1 kap 5 §). 

    Tyvärr så saknas möjligheten i Sverige för pappan själv att föra en sk positiv faderskapstalan, dvs i domstol få fastställt att han är biologisk pappa till barnen. Han kan alltså inte väcka talan i domstol även om han har genomfört en genetisk undersökning som visar att han är biologisk far. En sådan talan kan enbart föras av barnet, eller av mamman/socialnämnden å barnets vägnar (FB 3 kap 5 §). 

     

    Sammanfattning och rekommendation

    Först och främst bör ni kontakta Migrationsverket och fråga om de accepterar enbart ett DNA-prov i syfte att bevisa att han är pappa, eller om det krävs en bekräftelse/dom eftersom födelsebevis/liknande saknas. Räcker det med ett DNA-prov kan de säkerligen rekommendera hur ni ska gå tillväga för att göra ett.

    Om faderskapet måste fastställas bör ni först se över om det räcker att faderskapet bekräftas, eftersom det inte är möjligt för pappan att driva talan om att han är pappa till den yngsta sonen. I annat fall får barnet, mamman eller socialnämnden driva frågan i rätten. Jag rekommenderar er att ta kontakt med socialnämnden där ni bor i syfte att få hjälp med att få faderskapet bekräftat. Om ni vill ha vidare hjälp i ärendet kan ni med fördel ta kontakt med en av våra jurister, se mer info om våra tjänster HÄR.

     

    Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden