Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Har man rätt till underhållsbidrag vid växelvist boende när ena föräldern har högre inkomst?

    Hej!
    Jag undrar om jag har någon rätt till underhållsbidrag från mina barns pappa. Har förstått att det kan finnas möjlighet även vid växelvis boende om den ena parten tjänar betydligt mer. Jag skulle vilja få en ungefärlig bild av vilken ev summa jag kan förhandla om med exmaken. I dagsläget bor min 5 åriga son hos mig 60 % av tiden och 7-åriga dottern 65 %. Båda barnen är skrivna hos mig. Jag får hela barnbidraget. Min inkomst före skatt är 40 800 kr och min exmans är 95 000 kr. Min exman har också en del pengar investerade i sin fastighet och andra ägodelar. Min bostadskostnad är 5000 kr/mån, hans c:a 14 000 kr/mån. Barnen har inga särskilda ekonomiska behov men dottern rider och dansar balett till en kostnad av c:a 700 kr/mån.
    Jättetacksam för svar!

    Rådgivarens svar

    2020-05-08

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Underhållsskyldighet och rätten till underhållsbidrag regleras i 7 kap föräldrabalken (FB). Jag kommer inleda med att redogöra generellt för vilka regler som aktualiseras och sedan försöka ge ett mer specifikt svar för vad som gäller i ditt fall. Mitt svar avslutas med en rekommendation kring hur du kan gå vidare med ditt ärende.

    Föräldrars underhållsskyldighet

    Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. Med en förälders ekonomiska förmåga avses dess förvärvsförmåga och då är förälderns inkomst oftast ett mått som avgör underhållsskyldigheten. En förälder ska betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållsbidrag ska även betalas om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men att barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, 7 kap. 2 § FB. Däremot om barnet bor växelvis hos föräldrarna, så anses barnet bo varaktigt hos båda sina föräldrar. I dessa fall kan underhållsbidrag inte grundas på denna paragraf.

    Högsta domstolen har dock uttalat sig om växelvist boende i ett fall från 2013 (NJA 2013 s. 955). Då kom domstolen fram till att barnet har rätt till någorlunda samma levnadsnivå som denne har hos den föräldern som har det bäst ställt ekonomiskt, även när barnet inte bor hos den föräldern, enligt 7 kap 6 § FB. Då kan föräldern som har det bäst ställt ekonomiskt behöva betala underhållsbidrag för att upprätthålla den levnadsstandarden för barnet och därmed fullgöra sin underhållsskyldighet.

    Vad gäller i ert fall?

    Huvudregeln är som sagt att något underhållsbidrag inte ska betalas vid växelvis boende, däremot kan det finnas anledning att göra undantag från det om ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra vilket påverkar levnadsstandarden för barnen. Det är svårt för mig att säga vad som är ett rimligt belopp att förhandla om då beräkningen av underhåll beror på specifika omständigheter i det enskilda fallet både avseende belopp och fördelning. Det jag däremot vågar påstå är att dina barns pappa har en lön som är att anse som mycket högre än din, vilket bör föranleda en rätt till underhållsbidrag genom standardtillägg i enlighet med 7 kap 6 § FB.

    Du framhäver dock att barnen bor mer hos dig. Växelvist boende innebär att barnen bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, exempelvis varann vecka enligt Försäkringskassan. Det behöver dock inte vara exakt 50% hos vardera förälder. Försäkringskassan har uttalat att en fördelning på 40/60% mellan föräldrarna är att anse som växelvist boende. Vad det gäller fördelningen av din sons boende bör det därför räknas som växelvist boende. Samma gäller troligen fördelningen av din dotters boende trots att hon bor 65% hos dig. Eventuellt finns det anledning att påstå att 65% avviker från vad som anses vara växelvist boende och att du därmed har rätt till underhållsbidrag på den grunden. Det är dock en bedömning som Försäkringskassan är mer lämpad att göra.

    Sammanfattning och rekommendation

    Troligtvis har du rätt till underhållsbidrag. Det är däremot svårt för mig att ge dig ett belopp som du kan kräva. Jag rekommenderar dig därför att följa Försäkringskassans rekommendation och boka ett webbmöte med en handläggare hos Försäkringskassan för att få klarhet i vad som är ett rimligt belopp i just er situation. Har du ytterligare frågor i ärendet som du inte får svar på hos Försäkringskassan är du välkommen att kontakta någon av juristerna på Familjens Jurist genom att boka en tid här.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden