Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Har förälder köransvar när barnen ska vara hos den andra föräldern?

    Hej.

    Jag och mitt ex har barnen varannan vecka. För att barnen ska kunna gå i skolan på hennes veckor så tvingas jag att köra barnen hem till henne på eftermiddagarna då hon tycker att vi ska dela på det ansvaret. Jag sköter mina veckor själv utan hjälp av andra.
    Är det rimligt att det ansvaret ligger på mig? Kan tilläggas att hon har sambo och familj inom ett par km. Medans det är jag och barnen här då min övriga släkt bor ca 7 mil ifrån
    Alla veckor så äter barnen frukost och mellis hos mig, så jag tycker det är snedfördelat då jag får stå för det själv samt att jag får ta dom till deras aktiviteter.
    Nu hotas det med att om jag inte kör alla eftermiddagar på hennes veckor så kommer barnen få sluta på sina aktiviteter.

    Jag tycker det är väldigt konstigt, har hon rätt att kräva allt detta av mig för att hon ska kunna ha barnen boende hos sig varannan vecka?

    Rådgivarens svar

    2020-09-26

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Köransvar

    Regler om barns vårdnad återfinns i föräldrabalken (FB). För alla beslut rörande barns vårdnad, boende och umgänge, ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap. 2 a §). Innebörden av barnets bästa saknar en statisk definition, men tanken är att hänsyn ska tas till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling.

    Utifrån vad du uppgett, så tolkar jag det som att barnen bor växelvis mellan er. Lagen innehåller inga regler som ålägger förälder med ett köransvar för barn som bor växelvis mellan sina föräldrar. Ditt ex kan alltså inte kräva att du ska köra barnen till henne på hennes veckor. Givetvis kan ni komma överens om att ni ska göra så, men det finns inget tvång på detta enligt lag.

    Vårdnadshavares bestämmanderätt

    Som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (FB 6 kap. 11 §). Om ni båda är vårdnadshavare, gäller det nyssnämnda er båda (FB 6 kap. 13 §).

    Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar ska tillsammans besluta i frågor som rör barnet. Detta innebär dock inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut. Om föräldrarna inte bor tillsammans måste med nödvändighet den förälder som har barnet hos sig träffa de flesta vardagliga besluten. Hur barnet tillbringar sin fritid kan vara en sådan fråga. Såsom du beskrivit framstår det dock som att barnen bor växelvis mellan er och således har ni båda barnen hos sig. Barnens aktiviteter är sålunda en fråga som varken du eller ditt ex ensamma kan besluta om. Som ovan nämnts ska barnets bästa också beaktas i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Att avsluta en aktivitet endast för att den ena föräldern inte kör barnen framstår inte som förenligt med barnets bästa.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis finns det inget i lagen som ålägger dig ett köransvar. Ditt ex kan därför inte kräva att du ska köra barnen till henne. Ni kan naturligtvis komma överens om detta eller ett annat upplägg, men du är inte tvungen att köra barnen. Du bör försöka samtala med henne och komma överens om ett upplägg som funkar för er båda. Om ni båda är vårdnadshavare ska frågan om barnens aktiviteter beslutas gemensamt.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar om vårdnad, boende och umgänge så kan du vända dig till Familjens Jurist för mer hjälp.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden