Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Har det någon betydelse var ett barn är folkbokförd?

    Jag har ett barn tillsammans med mitt ex. Vi har gemensam vårdnad och barnet bor varannan vecka hos honom och varannan hos mig. Nu ska jag flytta till nytt boende (i samma kommun), då vill han ha barnet skrivet hos sig istället. Vad har det för betydelse? Kan det få juridisk betydelse framöver? T.ex. i en tvist eller om han bestämmer sig för att flytta till annan ort.

    Rådgivarens svar

    2020-08-08

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    Var ska ett barn folkbokföras?

    För det fall ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare som inte bor tillsammans och barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna så får barnet folkbokföras där föräldrarna kommer överens om att barnet ska vara folkbokfört (7a § folkbokföringslagen). Om vårdnadshavarna inte kommer överens om vart barnet ska vara folkbokfört så gör Skatteverket en utredning där de försöker fastställa var barnet anses ha sin egentliga hemvist med hänsyn till samtliga omständigheter (7 § 1 st. folkbokföringslagen).

    Finns det fördelar med att ha sitt barn folkbokfört hos sig?

    Vid vårdnadstvister är det flera faktorer som spelar in i bedömningen. Hänsyn tas bl.a. till vart barnet spenderar sin tid, däremot vart barnet är skriven någonstans spelar ingen roll i sammanhanget. Av större betydelse är istället huruvida vårdnadshavaren är lämplig samt vad som är att anse som barnets bästa (6 kap 2a § föräldrabalken).

    För det fall en vårdnadshavare vill flytta till annan ort med ett barn som är under gemensam vårdnad så krävs det att den andra vårdnadshavaren godkänner detta (6 kap 2 § föräldrabalken). Inte heller i ett sådant fall är vart barnet är folkbokförd av relevans.

    Er situation

    Om barnet står under gemensam vårdnad och tillbringar lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna så är har det ingen egentlig betydelse vart barnet är folkbokförd. Vid en eventuell vårdnadstvist så är det som ovan nämnt andra faktorer som är av betydelse och för det fall en vårdnadshavare vill flytta med ett barn som är under gemensam vårdnad så krävs det att den andre vårdnadshavaren godkänner detta.

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.  

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden