Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Gemensamma konton och underhåll

    Har en fråga.
    Det är så här att jag är gift med en man sedan många år,och vi har gemensamt lönekonto,sparkonto service konto där våra löner går in varje månad.
    Det jag undrar över är när min man blir arg (tack och lov inte alltid)så tar han sig rätten och föra över pengar löner mm till konto som jag inte kommer åt,å blir där med som sagt strandsatt då min lön som gick inpå kontot försvinner,dock får jag en liten slant så jag kan köpa mat,vi har inget avtal skrivet att så får man göra,så nu undrar jag om man kan ta sig rätten att göra så bara för man är arg.är det olagligt eller lagligt.det syns ju på kontot att löner gått in och vad som dras till ett service konto för gemensamma räkningar.

    Rådgivarens svar

    2020-10-20

    Hej, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen!

    Makars egendomsförhållanden: 

    Regler om underhåll och egendomsförhållanden under äktenskap finns i äktenskapsbalken. Inom svensk rätt anses vardera make svara för sina tillgångar respektive skulder. Det innebär att lönen som du tjänar, bilen du köper för dina pengar och så vidare är din och du har rätt att göra mer eller mindre vad du vill med dessa. På samma sätt är det du som ansvarar för dina skulder och om du skulle vara skyldig någon pengar kan den personen inte automatiskt kräva din make att betala din skuld. 

    Underhåll mellan makar: 

    I äktenskapsbalkens 6 kap regleras underhåll mellan makar. Där framgår att makar ska, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Om det som den ena maken bidrar med inte räcker till för den makens behov eller för de betalningar som den maken annars sköter för familjens räkning ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs. Det betyder helt enkelt att om den ena maken saknar pengar är den andra maken skyldig att försörja maken. Regeln bygger på tanken att de som är gifta med varandra ska leva på samma ekonomiska standard.

    Giftorättsgods och enskild egendom:

    När man pratar om makars egendom gentemot varandra brukar man prata om giftorättsgods och enskild egendom. Detta regleras i äktenskapsbalkens 7 kap. Huvudregeln är att allt som makarna äger är giftorättsgods. Egendom kan göras enskild till exempel genom äktenskapsförord eller arv/testamente, men om det inte finns några sådana förbehåll är allt giftorättsgods. Reglerna om giftorättsgods och enskild egendom aktualiseras dock enbart i en bodelning (som sker vid en skilsmässa eller när någon av makarna dör). Fram tills en bodelning sker så anses vardera make äga sin egendom och den andra maken har ingen äganderätt i den.

    Din situation

    Jag förstår din situation som att din make då och då överför pengar från ert gemensamma konto till ett konto som endast han har tillgång till och att du då lämnas med mycket lite pengar att röra dig med. Jag förstår din situation också som att han överför pengar som är att betrakta som dina och att du inte har gett honom tillåtelse till det.

    Du har äganderätten över dina pengar. Din make får alltså inte ta dina pengar utan din tillåtelse. Du och din make har också en underhållsskyldighet gentemot varandra, vilket innebär att ni ska leva på samma ekonomiska standard. Om din make för över så mycket pengar från ert gemensamma konto att du tvingas leva på en sämre standard än honom kan en domstol ålägga din make att betala underhåll till dig.

    Hur du bör gå vidare

    Jag tror att det vore bra för dig att dels dokumentera de gånger som han tar från era gemensamma pengar och för över till sitt eget konto. När man har ett gemensamt konto kan det vara svårt att bevisa att pengarna som finns där är ens egna eftersom allt ”blandas” med den andra personens pengar också. Det vore därför kanske en bra idé att ha separata konton. Ett tredje alternativ är att vända sig till en jurist. Även om det inte är aktuellt nu kan det vara bra att diskutera vad som händer om man väljer att gå skilda vägar. Då är det bra om man har ett äktenskapsförord. Hos Familjens Jurist kan man upprätta ett äktenskapsord online eller boka möte med en jurist och diskutera ens egna livssituation.

    Hoppas jag har lyckats besvara din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden