Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Gemensam eller ensam vårdnad?

    Hej, min sambo har efter en 2 år lång rättsprocess fått gm vårdnad till sin son, pojkens mamma har hela tiden gjort allt för o behålla ensam vårdnad, inte hjälpa till med umgängesresor trots att det rört sig om ca 50 mil i v vissa perioder (de separerade när pojken va nyfödd) och då Hade sambon dagsungänge 3 dagar i v de första 6 mån o skjutsade fram o tillbaks. Det har varit utredn av familjerätt utlåtande från förskola osv som är eniga om att gm vårdnad skulle utdömas o så blev också domen. Mamman överklagade Dock inte så domen verkställdes. Nu är det så att i domen står att sambon ska stå för resorna (köra) för de krävde mamman, samt gjordes nettoavtal för underhållsb som också skrevs in i domen för mamma va inte nöjd med f-kassans beräkningar. Men nu ha de uppstått problem hos oss, min sambos företag har gått i KK och han har nu utmätning på lönen och lever i stort sett på existensminimum, vad händer om han inte kan betala längre? Samt att det kommit fram att mamman lämnat falska inkomstuppgifter när nettoavt räknades fram, hon har betydligt mer i inkomst än hon uppgett. Nästa fråga, pojken är Tors till mån varann vecka hos oss o i och med konkursen så togs en bil så nu har vi bara en bil o kommer inte kunna lösa hämtning o lämning varje gång pga jag jobbar o har barn själv att skjutsa på med min bil,  vad händer då, om sambon bara tex kan hämta men inte lämna o då ber mamman hämta o erbjuder ersättning för detta? Va kan hända om domen inte ”följs” ang detta? Vad kan mamman göra? Kan den gemensamma vårdnaden upplösas pga av Detta tex. Mamman har god ekonomi, fast arbete, bil o bor i eget hus, men vägrar frekvent att köra för hämtning el lämning. Har gjort de 3 ggr på 2,5 år vid situation när sambons bil inte startade. Kan mamman vägra pojken umgänge osv?

    Rådgivarens svar

    2018-11-13

    Hej! Stort tack för att ni vänder er till oss med er fråga. Nedan kommer jag att redogöra för er aktuella situation samt framföra förslag på hur ni kan ta ert ärende vidare.

    Regler om barns vårdnad finns i föräldrabalken. Det är i första hand domstolen som kan besluta om gemensam eller ensam vårdnad. Föräldrar sinsemellan kan avtala om vårdnaden, men avtalet blir giltigt först vid socialnämndens godkännande av avtalet. Vad som anses vara barnets bästa är avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Domstolens bedömning av barnets bästa ska baseras på risken för att barnet far illa samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. En annan viktig faktor är barnets egna vilja, som får större betydelse ju äldre och mognare barnet är.

    Domstolens bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ska även baseras på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Föreligger det många och stora konflikter mellan föräldrarna, kan domstolen överväga att förordna om ensam vårdnad. Domstolen gör även en lämplighetsprövning av föräldrarna som vårdnadshavare.

    Sammanfattningsvis är det många faktorer som spelar in när domstolen ska avgöra om barnets vårdnad. Utifrån ovan nämnda utgångspunkter ska domstolen göra en samlad bedömning om vad som anses vara barnets bästa samt föräldrarnas samarbetsförmåga. Har domstolen tidigare utdömt gemensam vårdnad, är det gemensam vårdnad som gäller till dess att domstolen har gjort en annan bedömning. Barnets mamma kan inte vägra umgänge under tiden gemensam vårdnad föreligger, däremot kan det väga in i en framtida bedömning av domstolen.

    Jag hoppas att jag kunde ge svar på er fråga! Om ni har fler frågor angående ert ärende, eller vill ha hjälp med exempelvis att skriva ett avtal föräldrar sinsemellan, är ni varmt välkomna att kontakta en av våra jurister här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden