Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Går det att kräva underhållsbidrag retroaktivt?

    Hej! Jag är mitt i en skilsmässa och väntar på att den ska bli godkänd av familjerätten efter 6 månaders prövotid. Min fråga är, vi har 4 barn på 13, 19, 23 och 25 år. Alla barnen bor hos mig förutom minsta som bor hos sin pappa varannan vecka. Kan jag ta ut retroaktivt underhållsbidrag för 6 månader för yngsta när hon bara bodde hos mig? Perioden är nov 2019-april 2020. Våran 19 åring studerar och bor hos mig, kan jag även få ut underhållsbidrag för henne retroaktivt?

    Rådgivarens svar

    2020-09-14

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Underhållsbidrag

    Reglerna om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrarna är ansvariga för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den ekonomiska förmågan bestäms utifrån förälderns inkomst. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, 7 kap. 1 § FB. Bidraget ska täcka barnets boende, mat och fritidsintressen.

    Begära underhållsbidrag retroaktivt

    Med retroaktivt underhållsbidrag menas att en förälder ska betala underhållsbidrag för en tidsperiod som redan har varit. Underhållsbidrag kan begäras retroaktivt för tre år tillbaka i tiden, 7 kap. 8 § FB. Frågan om underhållsbidrag till barn för förfluten tid prövades i NJA 1991 s. 503. Högsta Domstolen (HD) fastställde att fadern skulle utge underhållsbidrag för ca 9 månader retroaktivt.

    Din situation

    Du har möjlighet att ansöka om underhållsbidrag retroaktivt för tidsperioden nov 2019 - april 2020 för det yngsta barnet. 19-åringen har rätt till underhållsbidrag, eftersom barnet fortfarande studerar. Som nämndes ovan kan underhållsbidrag begäras retroaktivt för tre år tillbaka och om detta är uppfyllt så kan du även ansöka om underhållsbidrag för 19-åringen retroaktivt. 

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis kan underhållsbidrag krävas retroaktivt för tre år tillbaka i tiden. Ansökan görs till tingsrätten.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Familjens Jurist har stor kunskap inom familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden