Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Går det att använda ett umgängesavtal i domstolen?

    Hej! Om man han en sak ner skrivit som ett avtal gällande umgänge med sitt barn? Gäller det i domstol eller gäller det bara om familjerätten är inblandad?

    Rådgivarens svar

    2020-12-23

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Allmänt om umgängesavtal

    Umgängesrätt regleras i 6 kap. 15 § FB och där sägs det att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Föräldrarna kan träffa ett umgängesavtal, vilket är ett bra sätt för föräldrarna att komma överens om vilka dagar och tider umgänget ska utövas på. För att ett umgängesavtal ska gälla ska det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden, 6 kap. 15 a § 3 st. FB. Socialnämnden ska göra sin bedömning utifrån vad som är bäst för barnet. Ett sådant avtal kan skrivas hos familjerätten och blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten om socialnämnden i kommunen beslutar att godkänna avtalet.

    Din situation

    Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ett umgängesavtal går att använda i domstolen. Av frågan framgår inte i vilket syfte umgängesavtalet ska användas i domstolen. Generellt sett bör man kunna använda ett umgängesavtal i domstol, eftersom det är juridiskt bindande. Det gäller alltså inte enbart när familjerätten är inblandad.

    Sammanfattning och råd

    Sammanfattningsvis ska ett umgängesavtal vara skriftligt och godkännas av socialnämnden för att vara giltigt. Ett umgängesavtal är juridiskt bindande och bör kunna användas i domstol.

    För vidare rådgivning rekommenderar jag att du tar kontakt med någon av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna har en stor kunskap och erfarenhet inom familjerätt. 

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden