Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Frågor om umgänge.

    Hej. Har ensam vårdnadshavare rätt att ställa in umgänge jag har fastställt i dom, för att jag inte kan ta barnet till skolan mina umgängesdagar? Vi är överens om att det är ensam vårdnadshavares skyldighet att se till så barnet kommer till skolan men vårdnadshavare uppger att den bara kan se till så barnet kommer till skolan om jag inte har något av det umgänge jag enligt dom har rätt till. Vi har umgänge fastställt i dom vardagar halva veckan varje vecka. Det är en helt ny dom som ingen av oss överklagat. Där står inget om att jag är skyldig att åka flera timmar (4-5 timmar) varje dag för att lämna barnet i skolan,vårdnadshavaren har bil och kör till skolan på 20 minuter frän mitt hem. Har ensam vårdnadshavare rätt att ställa in mitt umgänge jag har fastställt i dom? Kan ensam vårdnadshavare slippa verställan av dom med vite men hänvisning till att den inte vill ta barnet till skolan mina umgängesdagar? Ensam vårdnadshavare har inte överklagat domen fast den visste om att jag inte kan ta barnet till skolan mina umgängesdagar. Eftersom det inte står i domen att jag ska ta barnet till skolan mina umgängesdagar har jag utgått från att jag inte heller måste det, men har ändå sagt att jag kan göra det hälften av gångerna. Kan man som ensam vårdnadshavare slippa att betala vite med hänvisning till att man bara vill ta barnet till skolan, om barnet inte har umgänge? När de utreder om verkställning kan ske eller inte, är det väl inte deras uppgift att då ställa villkår i det fastställda umgänget, utan endast bedöma om verställan kan ske eller inte, eller? Ensam vårdnadshavare får väl stämma mig i tingsrätten på nytt om de ändringar den vill ha? Under tiden måste väl nuvarande dom följas och då verkställas under tiden? Undrar alltså framförallt om verställan av umgängesdom och då framförallt om ensam vårdnadshavare har rätt att ställa krav och komma med villor som inte står med i domen, för att den inte ska utföra Umgöngessabotage. Undrar även om ensam vårdnadshavare kan förbjuda mig från att hämta mitt barn i skolan mina umgängesdagar, kan vårdnadshavare trots umgängesdomen förbjuda skol personalen från att få lämna ut barnet till mig mina umgängesdagar eller räcker det att jag visar upp domen för personalen och att jag då kan hämta mitt barn där när skoldagen är slut under min umgängestid?

    Rådgivarens svar

    2018-12-08

    Hej! Stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor.

    Angående det du undrade om vårdnadshavares rätt att ställa krav och komma med villkor som inte står i domen gäller att barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att så långt som möjligt tillgodose att umgänge med den andra föräldern fungerar väl. Det finns dock inga sanktioner för när detta inte görs och det blir väldigt individuellt hur detta tolkas. Bägge föräldrar kan givetvis komma med krav för att få det hela att fungera med jobb och liknande.

    Undslippa vite
    Syftet är att vitesföreläggandet ska bidra till att domstolens beslut i fråga om vårdnad, boende eller umgänge genomförs. Det finns även en möjlighet att införa ett löpande vite, vilket innebär att man redan i det ursprungliga vitesföreläggandet bestämmer att ett visst belopp ska förfalla med jämna mellanrum så länge inte föreläggandet följs.

    Barnets bästa
    Barnets bästa ska vara det avgörande vid frågor om umgänge, det gäller även vid verkställighet. Därvid är det väldigt viktigt att barn får utbildning. Om det är så att umgänget inverkar på sådana viktiga saker är detta inte förenligt med barnets bästa. Vidare är det även barnet som har rätt till umgänge till den förälder som inte har vårdnad om barnet. Det är således inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet.

    Verkställighet
    Rätten kan vid ansökan om verkställighet även, utan att den som ansökt tagit upp vite, meddela vite eller ordna med hämtning med hjälp av polisen. Sådan hämtning är dock något som samhället försöker undvika i största mån eftersom det kan bli väldigt traumatiskt för barnet att hämtning och lämning sker genom polisens försorg. Detta är något som sällan ses förenligt med barnets bästa. Rätten ska vägra verkställighet om det är uppenbart att det strider mot barnets bästa.

    Angående det du undrar huruvida det räcker att du visar upp domen vid hämtning av barnet blir detta troligen upp till skolan/förskolans rutiner. Detta är inte reglerat i reglerna om umgänge och umgängesdom i föräldrabalken.

    Avslutande ord
    När det gäller frågan om det kan anses som att umgängesföräldern måste lämna barnet till skolan torde det mest rimliga vara att en förälder som har barnet hos sig en vardagskväll till dagen därpå vet med sig att barnet ska till skolan. Om detta är något som är svårt för denna att få till, kanske umgänget lämpar sig bäst genom annan kontakt under skoltider för att sedan vid helger och lov innebära besök och övernattningar. Jag rekommenderar dig dock att kontakta socialtjänsten/kommunen för hjälp i dessa frågor så att ni kanske kan nå en överenskommelse i det hela. Det viktiga är dock att barnets skolgång inte påverkas negativt. En annan sak som kan vara bra att veta är att det finns möjligheter att få en umgängesperson som kan hjälpa till vid lämningar och hämtningar om det behövs för barnet. Det kan ibland tänkas vara skönt att en tredje person är med, för att inte falla in i gamla mönster lika lätt i sin relation med den andra föräldern. 

    Hoppas du känner att du har fått svar på dina frågor och att jag lyckades täcka dem alla.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden