Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fråga om underhållsbidrag till barn när kontakten brutits

    Min 19-åriga som har valt att bryta kontakten med mig. Är jag ändå skyldig att betala underhåll för honom?

    Rådgivarens svar

    2019-01-27

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i er situation. 

    Vad gäller din situation är det 7 kap. 1 § och 2 § föräldrabalken (FB) som blir tillämplig. 

    En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet bor tillsammans med endast den andra föräldern, 7 kap. 2 § FB.

    Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan (grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning) efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. 

    Du nämner att ditt barn är 19 år gammal. Om ditt barn fortfarande studerar sådan grundutbildning som nämnt ovan, är du fortsatt skyldig att betala underhållsbidrag fram till att ditt barn fyller 21 år. Är det däremot så att ditt barn har fullgjort sin grundutbildning är du inte längre skyldig att betala underhåll. 

    Sammanfattning
    Skyldigheten att utbetala underhållsbidrag grundas på föräldraskapet i sig, inte hur kontakten med barnet ser ut. Att du och ditt barn har brutit kontakten har således ingen betydelse för skyldigheten att utbetala underhållsbidrag. Däremot får barnets ålder betydelse vid utbetalning av underhållsbidrag. 

    Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyllt 18 år, men om barnet läser en grundutbildning, t.ex. gymnasiet, är du som förälder fortsatt skyldig att betala underhållsbidrag. Om ditt barn fortfarande studerar sådan grundutbildning som nämnt ovan, är du fortsatt skyldig att betala underhållsbidrag fram till att ditt barn fyller 21 år. Är det däremot så att ditt barn har fullgjort sin grundutbildning är du inte längre skyldig att betala underhåll. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Med vänliga hälsningar, 

    ​​​​​​​Maria

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden