Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fråga om åtgärder vid gemensam vårdnad när ena vårdnadshavaren motsätter sig

    Hej,
    Jag är far till en dotter som bor hos sin mor, förutom varannan helg.
    Vi har gemensam vårdnad.
    Nu vill jag (och min nuvarande fru och vår gemensamma dotter) ta med min dotter på en resa till Thailand i 10 dagar, men hennes mor vill inte att hon åker till Thailand. Dottern har ett utfärdat pass och vill verkligen åka och min fråga är således;
    Kan vi åka ändå, och vad skulle kunna hända?
    Hälsningar / Orolig pappa.

    Rådgivarens svar

    2018-12-30

    Hej, 

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Vad gäller situationer som denna är föräldrabalken tillämplig (FB). 

    Vid gemensam vårdnad ska vårdnadshavarna gemensamt bestämma i ert barns personliga angelägenheter. I takt med stigande ålder och mognad ska ni även beakta och ta hänsyn till barnets vilja och önskemål. Gällande utlandsresor finns dock inget i lagen som reglerar detta specifika förhållande. Tydligt bör dock ändå vara att även här ska vårdnadshavarna gemensamt ska bestämma i barnets personliga angelägenheter. Utrikesdepartementet har skrivit i sin publikation om ”Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land”att en utomlandsresa kräver den andra vårdnadshavarens samtycke. I publikationen skrivs det om de fall då en vårdnadshavare utan den andra vårdnadshavaren flyttar utomlands. Men samma princip bör gälla vid resa. 

    Vad händer då om ni reser med barnet?
    Det finns en risk för att den som olovligen rest med barnet förlorar vårdnaden genom ett interimistiskt beslut tas av tingsrätten. Det krävs i regel att den andra vårdnadshavaren då anhängiggör ett ärende hos tingsrätten genom en ansökan om ensam vårdnad. Det är svårt att bevisa att en vårdnadshavare ska resa bort med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Det är desto lättare att bevisa att en resa har skett. Ett interimistiskt beslut tas när det finns en risk för att barnet olovligen kommer att föras bort. Tingsrätten kan då meddela ett sådant beslut innan den andra vårdnadshavaren reser iväg med barnet. 

    Sammanfattning och handlingsplan + rekommendation

    Vid gemensam vårdnad ska ni som vårdnadshavare fatta ett beslut med utgångspunkt i barnets bästa och även ta hänsyn till barnets åsikt och vilja i takt med barnets stigande ålder och mognad. Att resa utomlands med ett barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke är dock inte att rekommendera, då risk finns att förlora vårdnaden. Detta kan ses som ett ”worst case scenario”, men ska ändå tas i beaktande. Det är oklart hur frågan ska besvaras med tanke på antalet dagar ni ska vara borta samt hur era omständigheter i övrigt ser ut. I värsta fall kan tingsrätten på egen hand meddela ett interimistiskt beslut om ensam vårdnad till den andra vårdnadshavaren redan innan ni åker. Min lekmannamässiga bedömning är dock att så inte kommer ske, men däremot bör risken för att ett sådant beslut tas på anmälan från andra vårdnadshavaren tas i allvarligt beaktande. 

    Jag råder dig därför till att försöka inhämta den andra vårdnadshavarens samtycke. Kanske genom att förklara var ni ska vara, var ni ska bo och vad ni ska göra samt hur den andra vårdnadshavaren kan kontakta sitt barn medan ni är utomlands alternativt utlova att kontakta den andra vårdnadshavaren regelbundet under semestern. Se till att få till en gemensam överenskommelse med utgångspunkt i barnets bästa. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Med vänliga hälsningar, 

    Maria

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden