Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Förutsättningar för rättshjälp vid en vårdnadstvist

    Vill gärna veta en ungefärlig kostnad för att få hjälp med en vårdnadstvist och beslut om underhåll och vad krävs för möjlighet till rättshjälp och hur det går till. Min dotter, som pluggar till sjuksköterska, har låg mammapenning, och behöver omgående hjälp då fadern till barnet har alkoholproblem, är manipulativ, aggressiv, mm.

    Rådgivarens svar

    2018-01-29

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer börja med att gå igenom allmänt vad som gäller när det kommer till rättshjälp och hur det går till för att sedan avsluta med en sammanfattning och lite råd.

    Rättsskyddsförsäkring

    En rättsskyddsförsäkring är en del av hemförsäkringen som innebär att försäkringsbolaget betalar försäkringstagarens utgifter vid en rättstvist. De kostnader som rättsskyddet täcker är framför allt kostnaden för ombudet men även t.ex. beviskostnader. Viktigt att komma ihåg är dock att det finns vissa undantag när det kommer till vad skyddet täcker. Oftast har försäkringstagaren en självrisk på 20 % av kostnaderna i processen. Skyddet brukar även endast täcka ett maxbelopp på 3 prisbasbelopp (ca. 118 000 kr). Detta innebär att om rättegångskostnaderna uppgår till ett högre belopp än detta så får din dotter själv stå för den kostnaden.

    Exempel:

    Anta att din dotter skulle förlora i målet och ha rättegångskostnader på 200 000 kr. I detta fall ersätter rättsskyddsförsäkringen 118 000 kr - 20 % (självrisk) = 94 400 kr. Återstående dryga 100 000 kr får alltså din dotter själv betala.

    Rättshjälp

    Om det är så att man inte har en hemförsäkring som innehåller rättsskydd kan man ansöka om rättshjälp. Rättshjälp är en möjlighet för personer att få ekonomisk hjälp av staten för att betala advokat-/juristkostnader. Möjligheten till rättshjälp regleras i rättshjälpslagen (RHL). Om man har rätt till rättshjälp står staten alltså kort och gott för partens rättegångskostnader, se 15-17 §§ RHL.

    Förutsättningar för rättshjälp

    För att din dotter ska beviljas rättshjälp krävs det att en del förutsättningar är uppfyllda:

    • Det krävs att juridisk rådgivning har lämnats i minst en timme innan man söker rättshjälp. Detta innebär ett möte med en jurist där man går igenom din dotters situation och behovet av rättshjälp, hon står själv för kostnaden för rådgivningen, se 2 och 4 §§ RHL.
    • Det krävs att man är en fysisk person med ett ekonomiskt underlag under 260 000 kr per år.
    • Det krävs att man har ett behov av ett juridiskt biträde utöver den timmen av rådgivning som man haft samt att det inte kan bli aktuellt att få en offentlig försvarare eller liknande.
    • Det krävs att det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvistemålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.
    • Tvisten får inte heller omfattas av en rättsskyddsförsäkring, om man t.ex. har en hemförsäkring med rättsskydd ska man i första hand använda sig av denna.
    • Det får inte heller föreligga någon begränsning enligt 10-12 §§ RHL.

    Om din dotter får rätt till rättshjälp och vinner målet kommer hennes motpart (pappan) att bli ersättningsskyldig gentemot staten. Om din dotter får rätt till rättshjälp och tappar målet (alltså förlorar i rättegången) kan hon bli skyldig att ersätta hennes motpart för hans rättegångskostnader.

    Sammanfattning

    Det är svårt att ge något exakt svar på hur kostnaderna kommer att se ut vid en vårdnadstvist. De flesta har idag någon form av hemförsäkring. En del av denna hemförsäkringen brukar vara en rättsskyddsförsäkring som innebär att försäkringsbolaget betalar utgifterna vid en rättstvist. Det kan alltså vara så att din dotters hemförsäkring täcker stora delar av hennes juridiska kostnader vid en vårdnadstvist. Jag skulle råda dig att säga till din dotter att som första steg kontakta hennes försäkringsbolag för att ta reda på exakt vad som ingår i hennes försäkring och vilket rättsskydd den omfattar.

    Är det så att hon helt skulle sakna rättsskydd i sin hemförsäkring kan hon söka rättshjälp. I så fall bör hon kontakta en jurist för rådgivning. Om din dotter och juristen sedan skulle komma fram till att hon har ett behov av ett juridiskt ombud kommer juristen hjälpa henne att fylla i ansökan om rättshjälp och skicka denna till rättshjälpsmyndigheten.

    Hon är också välkommen att ta kontakt med någon av våra jurister på Familjens Jurist för information kring kostnader och hur Familjens Jurist kan hjälpa henne i vårdnadstvisten, här kan du boka en tid.

    Som du kanske förstår är det svårt för mig att svara på vilka belopp vårdnadstvisten kan tänkas hamna på för din dotter (detta eftersom det som sagt är många faktorer och omständigheter som spelar in), men om hon hör av sig och tar hjälp av sitt försäkringsbolag och rådfrågar en familjejurist är jag säker på att ni kan få ett bra hum på vad kostnaderna kan tänkas hamna på. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Vänligen,

    Emma Andersson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden