Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Förutsättningar för ensam vårdnad

    Jag undrar hur svårt det är att få ensam vårdnad om sina egna barn?

    Rådgivarens svar

    2018-01-15

    Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Huvudregeln är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad enligt 6:2a föräldrabalken (FB). Vid bedömningen tas hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Hänsyn tas även till risken att barnet utsätts för övergrepp och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gemensam vårdnad föredras alltid framför ensam vårdnad då det anses utgöra det bästa för barnet.

    I en del fall är dock ensam vårdnad att föredra framför gemensam vårdnad. Rätten gör en bedömning i varje enskilt fall. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara enskild fäster rätten särskilt vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten kan inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig detta enligt 6:5 st. 2 FB. Praxis har visat att det krävs särskilda omständigheter för att rätten ska döma till ensam vårdnad förutom i de fallen där båda vårdnadshavarna motsätter sig en gemensam vårdnad. Sådana omständigheter kan vara:

    • En vårdnadshavare är våldsam i hemmet
    • En vårdnadshavare har missbruksproblem
    • En vårdnadshavare är kriminell
    • En vårdnadshavare är misstänkt eller dömd till pedofili eller barnporrbrott
    • En vårdnadshavare visar samarbetssvårigheter exempelvis hämtning från skolan, lämning till andra vårdnadshavaren, med mera.

    Sammanfattningsvis kan man säga att gemensam vårdnad är huvudregeln enligt svensk rätt. Undantag till detta är om vårdnadshavarna motsätter sig en gemensam vårdnad. I övrigt är det relativt mycket som krävs för att få ensam vårdnad (se exempel ovan).

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

    Med vänlig hälsning,

    Valentina Challma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden