Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Förutsättningar för adoption

    Styvbarnsadoption
     
    Min man och jag har varit tillsammans i 10 år varav varit gifta i 7. Vi har tre gemensamma barn och nu vill min man adoptera min dotter som är 13 år. Min dotter och hennes biologiska far har inte haft någon som helst kontakt på 5 års tid och dessförinnan var det väldigt sporadiskt under flera år och pappan höll sig till och med med flit undan under över ett års  tid utan att gå att få kontakt med. Jag har under de senaste åren flertalet gånger uppmanat honom att ta kontakt med dottern men detta har uteblivit. Dottern har inget intresse alls av att ta kontakt med sin biologiska pappa som hon känner sig fruktansvärt sviken utav utan ser min man som sin far.
    Hur ser chanserna ut att en adoption skulle kunna gå igenom?
    Jag har även enskild vårdnad sedan 2013 då pappan inte ville närvara då dottern skulle genomgå en medicinsk utredning och självmant gick med på att avsäga sig den.
    Tacksam för svar!
     

    Rådgivarens svar

    2020-04-19

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    Förutsättningar för adoption

    Utgångspunkten vid alla frågor rörande adoption är att barnets bästa ska ges störst vikt (4 kap. 1 § föräldrabalken). Betydelsen av att barnets bästa ska ges störst vikt innebär att inga andra intressen får går före barnets bästa vid bedömningen. Syftet är att barnets bästa och barnets rätt till delaktighet ska samverka och utgöra grunden för en adoptionsprocess.

    Ett barn får adopteras endast om det beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt med beaktande av barnets behov av adoption och sökandes lämplighet (4 kap. 2 § föräldrabalken).

    Samtycke

    En sökande som är gift med barnets förälder får adoptera barnet om den föräldern samtycker (4 kap. 6 § föräldrabalken). Om barnets andra biologiska förälder inte är vårdnadshavare behövs inte samtycke från denne, men dock ska denne ges tillfälle att yttra sig (4 kap. 18 § föräldrabalken). Den förälderns inställning till adoptionen kan beaktas vid bedömning om adoptionen ska gå igenom eller ej.

    För det fall barnet fyllt 12 år så måste även barnet samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken).

    Ansökan om adoption

    För att ansöka om adoption så ska en ansökan skickas till tingsrätten. Domstolen begär sedan ett yttrande från socialtjänsten som ska utreda om adoptionen är för barnets bästa (4 kap. 12-15 §§ föräldrabalken). Anser sedan tingsrätten att alla förutsättningar för adoption är uppfyllda så ska adoptionen beviljas.

    Er situation

    För att adoptionen ska kunna genomföras krävs som ovan nämnt inte den biologiska pappans samtycke då han inte är vårdnadshavare. Som du nämner i frågan är barnet äldre än 12 år och därför krävs även att barnet samtyckt för att adoptionen ska kunna ske.

    Själva bedömningen för huruvida adoptionen ska beviljas görs av domstolen som tar flera omständigheter, bl.a. barnets bästa, i beaktande. Utifrån de omständigheter du nämner så kan det finnas förutsättningar till adoption men jag kan dessvärre inte gå närmare in på hur jag tror att en domstol hade bedömt i ert fall.

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden