Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Förlängt underhållsstöd

    I oktober fyller min son 18 år, jag och pappan har gemensam vårdnad men sonen har alltid bara bott hos mig. Pappan har aldrig betalat underhållsbidrag till oss utan vi har fått underhållsstöd via försäkringskassan. Nu har sonen kommit in på en Folkhögskola och ska bo på internat. Jag kontaktade pappan och gav förslaget att vi delar på internathyran och matkostnaden men det tycker han är för mycket pengar, han kan tänka sig att skjuta till 500 kr utöver underhållsstödet. Jag påtalar att vi har gemensam vårdnad (han som inte velat ge mig ensam vårdnad) och är skyldiga att försörja vår son. Då tycker pappan att sonen ska använda pengar som han fått från försäkringsbolaget (som han får tillgång till när han fyller 18) för sin diabetes diagnos. Jag anser att de pengarna ska inte sonen använda för sitt uppehälle och internatboendet. Vad är rätt och vad är det som gäller? Måste jag gå vidare till domstol eller liknande för att på så sätt kräva pappan att betala hälften? Pappan sitter i en bättre ekonomisk situation än vad jag gör. Med vänlig hälsning, bekymrad mamma

    Rådgivarens svar

    2020-08-25

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en allmän redogörelse för vad som gäller samt råd om hur ni kan gå vidare i er situation.

    I och med att din son fyller 18 i oktober kommer situationen jag beskriver nedan att avse vad som gäller efter hans 18-års dag, då situationen dessförinnan inte har några frågetecken omkring sig. Så länge din son är under 18 har du rätt till vanligt underhållsstöd och din son ska även vara folkbokförd hos dig, trots att han eventuellt flyttar till internat innan hans 18-årsdag. 

    Underhållsstöd om under 18 eller student 

    Huvudregeln för undersstöd är att det kan utbelas till den föräldern som bor med barnet från den andra föräldern om barnet är under 18 år och folkbokförd hos den föräldern som mottar stödet. Däremot finns det undantag då underhållsstöd även kan utgå efter det att barnet fyllt 18 år, så kallat "förlängt underhållsstöd". För att detta ska utgå krävs dock att barnet fortfarande studerar på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande samt är folkbokförd hemma hos den bidragsmottagande föräldern. Förlängt underhållsstöd kan utbetalas som längst till det år i juni då barnet fyller 20 år. Detta överensstämmer med föräldrars försörjningsskyldighet som gäller tills dess att barn fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet eller likvärdig utbildning (se föräldrabalken kap 7 § 1 st. 2). För att mottaga förlängt underhållsstöd behövs en ny ansökan lämnas in och mer information om detta finns hos Försäkringskassan.

    Barnets flytt till folkhögskolan

    Studierna på folkhögskola

    I ditt fall så skriver du att ert barn ska studera på folkhögskola. Vad som är avgörande för om dessa studier ska ge rätt till förlängt underhållsstöd är då om dessa studier är att anse som jämförliga med gymnasiestudier. Mitt svar till denna fråga är därmed alltså att om ert barn redan har en gymnasieexamen med högskolebehörighet är folkhögskolestudierna inte att anse som jämförbart med gymnasiestudier. Skulle ert barn däremot inte ha en fullständig gymnasieexamen och studera på folkhögskola för att läsa in sina saknade betyg så kan detta komma att ses som jämförligt med gymnasiestudier. Om fallet är det senare är min rekommendation att ansöka om förlängt underhållsstöd hos Försäkringskassan. 

    Flytten till folkhögskolan

    Du skriver att din son ska flytta till internat för att studera på folkhögskola. I och med att en förutsättning för underhållsstöd är att barnet ska bo och vara folkbokförd hos ena föräldern är därför flytten någonting som kan påverka er rätt till underhållsstöd. Med andra ord så måste din son fortsätta att vara folkbokförd hos dig för att ni ska kunna fortsätta att få underhållsstöd. Enligt folkbokföringslagen så ska man dock vara folkbokförd där man har sin dygnsvila, det vill säga där man sover (se folkbokföringslagen § 7) vilket talar för att din son bör folkbokföra sig på internatet. Däremot ska elever som går i gymnasiet eller likvärdig utbildning och som tillbringar sin dygnsvila i annan fastighet än hos föräldern fortsattvis vara folkbokförd hos föräldern. Detta undantag i folkbokföringslagen finns till för att underlätta folkbokföringssituationen för elever som måste flytta på grund av gymnasiestudier och kan tillämpas på ungdomar upp till 21 års ålder (se folkbokföringslagen § 11 st. 2). I er situation innebär detta att om din sons folkhögskolestudier är att anse som jämförbara med gymnasiestudier ska han fortsätta att vara folkbokförd hos dig tills dess att han är klar med studierna eller fyller 21 år. Så länge som din son är folkbokförd hos dig och utför motsvarande gymnasiestudier finns det även förutsättningar för er att utfå förlängt underhållsstöd. 

    Sammanfattning och råd om hur du kan gå vidare 

    Sammanfattningsvis hänger er rätt till förlängt underhållsstöd efter det att din son fyllt 18 på att han måste bedriva folkhögskolestudier som motsvarar gymnasienivå. Är dessa studier att anse jämförliga med gymnasiestudier ska din son fortsatt vara folkbokförd hemma hos dig och du har rätt till förlängt underhållsstöd. En sådan ansökan bör med fördel påbörjas 1-2 månader innan hans 18-årsdag så att det inte blir något glapp i utbetalningarna för er när stödet förändras från vanligt underhållsstöd till förlängt underhållsstöd. För att ansöka om förlängt underhållsstöd, vänligen vänd er till Försäkringskassan. Skulle du behöva ytterligare juridisk hjälp i denna fråga är du mer än välkommen att kontakta våra erfarna jurister på Familjens jurist som är experter på vårnads- och boendefrågor.

     

     

    Lovisa Fransson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden