Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fördelning av resekostnader för barn

    Hej!
    Mitt barnbarn är i en vårdnadstvist, då hans mamma precis har flyttat till annan stad. Min fråga gäller hämtning och lämning. Min son har inget körkort (vilket hans ex har). Är det så att min son måste lida ekonomiskt av moderns flytt, genom att han måste stå för antingen hämtning eller lämning? Eller kan han kräva att modern får bekosta alla resor, eftersom det är hon som valt att flytta? Kan tillägga att flytten inte beror på jobb eller liknande, utan för att bo med nya pojkvännen. Att åka kommunalt enkel resa tar tre timmar, vilket betyder att det är ett heldagsprojekt att hämta sonen. Mamman är dessutom extremt dålig på att passa tider, så min son får ofta stå och vänta utanför porten i 20-30 minuter vid hämtning. Stort tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2019-12-31

    Hej, stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    När föräldrarna har gemensam vårdnad finns det som utgångspunkt inget hinder för den ene att flytta till en annan ort utan den andres medgivande. Frågan påverkas av om barnet bor växelvis hos föräldrarna eller om han stadigvarande bor hos ena föräldern. I och med det långa avståndet är det bra om föräldrarna avtalar om vem barnet ska bo hos, se 6 kap 14 a § 2 st föräldrabalken (FB). Om de inte kan komma överens får domstolen bestämma vem barnet ska bo hos, 6 kap 14 a § 1 st FB.

    Vårdnadshavarna ska gemensamt besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap 11 § FB. Den ene föräldern kan inte ensam fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, 6 kap 13 § 2 st FB. Att flytta långt bort bör anses vara av sådan ingripande betydelse.

    Barnet har rätt att umgås med den förälder som barnet inte bor med, 6 kap 15 § FB. Föräldern som barnet bor hos ska ta del av resekostnaderna i enlighet med vad som är skäligt med hänsyn till dennes ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, 6 kap 15 b § FB. Vid bedömningen av fördelningen av resekostnaderna kan man även ta hänsyn till om den ene föräldern flyttat långt bort utan godtagbar anledning.

    Om barnet bor hos sin mamma kan hon alltså behöva stå för en del av resekostnaderna, beroende på omständigheterna. Det är viktigt att komma ihåg att när det gäller frågor om vårdnad, umgänge och boende så ska alla beslut fattas med utgångspunkt i vad som är barnets bästa.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden