Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Föräldrars underhållsskyldighet

    Hejsan!
    Jag har en fråga rörande vad varje förälder ska bidra med rörande vårt barn och hur man går tillväga när den andra parten inte betalar något alls.
    Vi är separerade sen snart 10 år tillbaks. Under de senaste 8 åren har jag fått stå för alla kläder, skor, sportutrustning mm, mm. Den andra parten har i bästa fall betalt halva kostnaderna för barnomsorg och försäkringar. Det senaste året har det bara skett vid 4 tillfällen - varefter jag de flesta månader även fått låna ut pengar till henne utan att ha fått det tillbaka.
    Jag tjänar idag runt 35000 och hon skulle jag tro tjänar 18000 efter att ha gått ned på 75% det sista året.
    Jag har nu försökt få henne att åtminstone stå för 1/3 av kostnaderna för vårt barn och även gjort en avbetalningsplan på 5 år över det hon är skyldig mig.
    Hon betalade första månaden, men nu får jag ingenting istället.

    Rådgivarens svar

    2018-05-03

    Hej!

    Tack för din fråga samt för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Jag ska nedan besvara din fråga.

    Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i Föräldrabalken (förkortad FB).

    Underhållsskyldigheten
    I svensk rätt säkerställs barns rätt till försörjning från föräldrarna genom regler om underhållsskyldighet. Huvudregeln är att båda föräldrarna ska ta del i barnets kostnader var och en efter sin förmåga och ekonomi. Det ska också vara skäligt med hänsyn till barnets behov. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner (t.ex. barnbidrag minskar barnet behov) (7 kap. 1 § FB).

    Med andra ord så kan vardera förälder bidra på olika nivåer så länge som man bidrar på något sätt. I ditt fall verkar det som att barnets mamma inte bidrar överhuvudtaget vilket självklart inte är ok.

    Underhållsbidrag
    Underhållsbidrag samt underhållsstöd (som Försäkringskassan betalar ut) blir aktuellt för de fall ett barn endast bor hos en av sina föräldrar. Av din fråga verkar det som att ditt barn bor växelvis hos både dig och sin mamma. Vid växelvis boende kan inte underhållsbidrag eller underhållsstöd fastställas då barnet inte bor ”fast” hos någon av er.

    Det finns dock en möjlighet att fastställa en bidragsplikt för en förälder som inte egentligen ska utge bidrag. Exempel på detta är om föräldern bor med barnet men försummar sin försörjningsplikt (7 kap. 6 § FB). Ett exempel på detta är just din situation där din son bor växelvis men där mamman inte betalar någonting.

    Samarbetssamtal
    Kommunerna är skyldiga att ge föräldrar möjlighet att i s.k. samarbetssamtal ta upp frågor som gäller barnens försörjning (5 kap. 3 § SoL). Dessa samtal är kostnadsfria och syftet är att träffa överenskommelser kring barnet.

    Ansökan om betalningsföreläggande och verkställighet av underhållsbidrag
    Har du och barnets mamma ett avtal där ni kommit överens om vad hon ska betala och inte gör det så har hon en skuld till dig. Det verkar även som att hon har lånat pengar av dig som hon fortfarnde inte har batalat tillbaka. För en sådan skuld kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, se följande LÄNK.

    Skulle ni fastställa att hon ska betala ut ett underhållsbidrag så kan du på samma sätt vända dig till Kronofogden för verkställighet av underhållsbidrag, se följande LÄNK.

    Råd och handlingsplan
    Samarbetssamtal är det bästa sättet att försöka komma överens utan att gå till en domstol. Fungerar inte samarbetssamtal behöver du vända dig till en tingsrätt för att ta upp frågan om underhållsbidrag. Du bör då kontakta någon av våra jurister som jobbar med just vårdnadsfrågor och som kan hjälpa dig.


    Med vänliga hälsningar,
    Helena Piccolini Danielsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden