Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Föräldrarnas underhållsskyldighet

    Hej! Mitt barn är 18 år och bor själv. Soc betalar. Hon funderar på att studera. Jag bor med min nya sambo och två barn i hans hus. Jag betalar halva el och vatten. Min inkomst är 18.000 kr i månaden. Barnets pappa får social hjälp. Hur mycket pengar ska jag betala? Hur mycket tror du jag ska betala ca. Vad är det vanliga?

    Rådgivarens svar

    2020-05-01

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för de aktuella reglerna och hur du kan gå vidare i din situation.

    Föräldrarnas underhållsskyldighet

    Reglerna om föräldrarnas underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB). Föräldrarna är ansvariga för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den ekonomiska förmågan bestäms utifrån förälderns inkomst. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, 7 kap. 1 § FB. I fall barnet är mellan 18 och 21 år och studerar på en gymnasieskola är föräldrarna underhållsskyldiga. Om barnet sedan väljer att studera på en högskola efter gymnasiet, då är inte föräldrarna underhållsskyldiga.

    En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte bor tillsammans med barnet, 7 kap. 2 § p. 1 FB. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

    Vad gäller i ditt fall?

    Jag utgår ifrån att ditt barn är 18 år och går på en gymnasieskola. Eftersom barnet varken bor hos dig eller pappan så är ni båda skyldiga att betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget bestäms med utgångspunkt i barnets behov och föräldrarnas inkomst. Underhållsbidraget ska som huvudregel räcka till barnets boende, mat och fritidsintressen. Ni har en möjlighet att själva komma överens om hur mycket respektive förälder ska betala för barnet. Överenskommelsen kan ske muntligt eller skriftligt. På Försäkringskassans hemsida finns det en möjlighet att räkna ut ett rättvist underhållsbidrag i det enskilda fallet.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden