Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Föräldrapenning vid bosättning utomlands men arbete i Sverige

    Hej! Jag är nu gravid och har frågor om föräldrapenning. Jag bor i Spanien och har varit i kontakt med försäkringskassan ang. föräldrapenning. Jag jobbar för Sverige och är socialförsäkrad i Sverige, även folkbokförd i Sverige, jag har gjort alla mina barnmorska besök i Spanien då pappan är från Spanien. Har jag rätt till föräldrapenning? Jag har ställt massa frågor till försäkringskassan och fått olika svar varje gång, samt att det är omöjligt att komma till deras Eu avdelning för att veta vad som gäller om jag kommer föda barnet i Spanien och om barnet kommer bo i Spanien, vet ni vad som gäller? Nu fick jag ett brev att försäkringskassan att de har fått information av att jag bor utomlands ( baserat på det jag sagt) och ska fylla i en blankett om flytt utomlands och så att de kan utreda om jag omfattar den svenska socialförsäkringen eller om jag ska vara med i den spanska, jag måste väl ha rätt till svensk socialförsäkring då jag jobbar, är folkbokförd och socialförsäkrad i Sverige? Jag har aldrig jobbat i Spanien så kan ju på så sätt inte ha rätt till spansk föräldrapenning eller att jag ska vara social försäkrad i Spanien?

    Rådgivarens svar

    2019-06-25

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Föräldrapenning utomlands

    Socialförsäkringen regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). Där delas de olika förmånerna in i bosättningsbaserade respektive arbetsbaserade förmåner. För att ha rätt till bosättningsbaserade förmåner behöver man vara bosatt i Sverige, och för att ha rätt till arbetsbaserade förmåner behöver man arbeta i Sverige.

    Eftersom du inte är bosatt i Sverige har du inte rätt till bosättningsbaserade förmåner. Föräldrapenningen är dock både bosättnings- och arbetsbaserad, så det räcker med att du arbetar i Sverige för att du ska ha rätt till föräldrapenning på grundnivå. 6 kap. 6 § SFB stadgar att: "Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner: [...] föräldrapenning på grundnivå [...]".

    ​​​​​​​Vad räknas som arbete i Sverige?

    För att du ska anses arbeta i Sverige krävs enligt 6 kap. 2 § SFB att du utför "förvärvsarbete i verksamhet här i landet". Enligt min bedömning räcker det inte med att du arbetar för ett svenskt företag, utan den verksamhet (inte det företag du arbetar för) måste bedrivas i Sverige. Vad det innebär är svårt att svara på utan att veta vad du arbetar med. Men det har exvis gjorts uttryckliga undantag i lagen för diplomater, så svenska diplomaters arbete utomlands räknas egentligen inte som arbete i verksamhet i Sverige. Däremot så skulle jag anta att det skulle räknas som arbete i Sverige ifall jag svarade på den här frågan, även fast jag var utomlands. Det ger en fingervisning om hur bedömningen görs, men det är som sagt svårt att säga mer utan att veta vad du jobbar med.

    Sammanfattning och rekommendation

    Du har rätt till föräldrapenning ifall du arbetar i Sverige. Hur Försäkringskassan kommer att bedöma ditt arbete kan jag inte uttala mig om. Inte heller kan jag, utan att veta vad du arbetar med, uttala mig om huruvida du har rätt till föräldrapenning eller inte. Mitt råd till dig är att, ifall du nekas föräldrapenning, kontakta en av våra jurister. De kan då läsa Försäkringskassans beslut och med ytterligare information om vilket arbete du utför, avgöra huruvida du har rätt till föräldrapenning eller inte. Men att Försäkringskassan utreder frågan behöver inte i sig innebära att du riskerar att förlora din ersättning, det skulle jag tro är rutin när de får veta att en svensk flyttat utomlands. Så avvakta deras beslut först, så tar vi det därifrån.

    Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Med vänlig hälsning,

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden