Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Förälders rätt att bestämma över myndigt hemmaboende barn

    Hej! Jag undrar om föräldrar juridiskt sätt har rätt att bestämma över ett myndigt barn om barnet bor hemma, så som när det ska vara hemma, om den får åka iväg någonstans eller om det får t.ex. sova borta? Jag vet att föräldrar kan sätta upp regler, men hur mycket får de reglerna täcka? Barnet är ju myndigt och bestämmer över sig själv och har verkligen föräldrar rätt att bestämma sådana saker som jag nämnde? Tack på förhand

    Rådgivarens svar

    2019-01-07

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Förälders vårdnad

    Regler om vårdnad finns i föräldrabalken. Föräldrar är skyldiga att vårda sina barn fram tills dess att barnen fyller 18 år, d.v.s. blir myndiga. Dina föräldrar har inte vård över dig och kan således inte bestämma vad som är bäst för dig. De kan heller inte hindra dig från att göra någonting med hänvisning till att det kan skada någon annan. Kort och gott, i egenskap av föräldrar kan de inte bestämma något av det du har räknat upp.

    En konsekvens av att dina föräldrar inte längre har vårdnaden om dig är också att de inte behöver ha dig boendes hemma. De kan när de vill tvinga ut dig ur huset och låta dig klara dig på egen hand. De krav som de ställer skulle därmed kunna ses som krav för att du ska få bo kvar hemma. Sådana krav har de i princip rätt att ställa.

    Ifall du tycker att kraven som dina föräldrar ställer är orimliga rekommenderar jag att ni sätter er ner och skriver ett avtal med villkor för att du ska få bo hemma. Avtalet kan reglera sådant som hyra, hushållssysslor, samt när du får komma hem. Oskäliga villkor kan en domstol jämka. Det skulle exvis kunna anses oskäligt att du inte ska få sova någon annanstans (så länge du fortfarande gör de hushållssysslor som dina föräldrar kräver). Men i princip råder avtalsfrihet.

    Jag hoppas att det var svar på din fråga.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden