Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Folkbokföring av barn vid gemensam vårdnad och växelvist boende

    Hej! Är nyskiljd och har två barn med min exfru.
    Vi har barnen varannan vecka och har gemensam vårdnad. Vi bodde tillsammans i Sjöbo, och nu har min exfru bosatt sig i Ystad någon mil bort. Då skrevs barnens adresser över på mig som var fortsatt boende i Sjöbo. Barnen går i skolan i Sjöbo, och det är tänkt att de ska fortsätta göra detta trots att jag nu vill flytta in till Malmö igen, ca 5 mil bort. Där jag kom ifrån innan vi startade familj. Vi får alltså båda pendla med barnen till deras skola. Min exfru går med på att jag ska flytta, och vi ska fortsätta ha barnen varannan vecka. Men hon tänker inte godkänna deras adressändring dit. Barnen ska fortsätta sin skolgång i Sjöbo. Kan hon stoppa min flytt genom att godkänna att vi flyttar, men inte godkänna att barnens adresser följer med?

    Rådgivarens svar

    2020-06-16

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för reglerna i föräldrabalken (FB) och folkbokföringslagen (FOL) och hur du kan gå vidare i din situation.

    Gemensam vårdnad och folkbokföring 

    Vid gemensam vårdnad har barnet två vårdnadshavare och då har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavarna ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, 6 kap. 11 § FB och 6 kap. 13 § FB. Det betyder att vårdnadshavarna måste ta beslut som rör barnet gemensamt.

    I ditt fall har barnen dubbel bosättning d.v.s. de tillbringar sin dygnsvila på mer än en fastighet. När det gäller folkbokföring är huvudregeln att ett barn får folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om, 7 a § FOL. Eftersom du och barnens mamma inte kan komma överens är inte regeln tillämplig. I andra hand ska barnet folkbokföras enligt dom eller avtal. Ingenting tyder på att det finns någon dom eller något avtal enligt dina uppgifter i frågan. I tredje hand ska barnet folkbokföras enligt Skatteverkets bedömning av den egentliga hemvisten. Om det inte går att använda huvudregeln och det inte heller finns någon dom eller något avtal ska barnet enligt Skatteverkets bedömning folkbokföras hos den förälder där det har sin egentliga hemvist. Bedömningen sker utifrån samtliga omständigheter. Det sker när Skatteverket ifrågasätter uppgifter i en gemensam anmälan eller när verket har för avsikt att fatta ett beslut på eget initiativ efter det en anmälan har avvisats på grund av att vårdnadshavares samtycke saknas.

    Sammanfattning och råd

    Barnen kommer troligtvis att folkbokföras enligt Skatteverkets bedömning eftersom barnens mamma inte samtycker till att de ska folkbokföras i Malmö. Avståndet till skola eller förskola är en viktig omständighet vid bedömningen om var ett barn har sitt egentliga hemvist.

    Om vårdnadshavarna inte kan komma överens i frågor som rör barnens boende, vårdnad och umgänge erbjuder familjerätten i kommunen samarbetssamtal. Familjerätten är en bra väg för att komma överens i frågor som handlar om era barn. 

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist är specialiserade inom familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden