Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Flytta med barn vid gemensam vårdnad

    Hejsan
    Har en fråga gällande flytt vid gemensam vårdnad.

    Sonen bor på heltid hos mig och jag vill flytta tillsammans med min familj till annan ort ca 17 mil ifrån. Mitt ex har övervakade umgängen 1h/v vilket han knappt klarar av. Han motsäger sig att vi flyttar men behöver ett annat boende pga. svartmögel och uppsagt hus.

    Hur gör jag?

    Rådgivarens svar

    2020-08-21

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som kan vara bra att tänka på i ditt fall och jag avslutar med råd om vart du kan vända dig för vidare hjälp.

    Ena vårdnadshavarens flytt med barnet om barnet har två vårdnadshavare

    Att vara vårdnadshavare handlar om att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken, FB). Även om man har gemensam vårdnad har den förälder som barnet bor med oftast rätt att bestämma i vardagliga frågor som rör barnet, exempelvis vad barnet ska äta och ha för kläder. Däremot måste båda vårdnadshavarna fatta beslut gemensamt i frågor som ses som ingripande för barnets framtid. Till den här typen av frågor hör bland annat frågor om barnets skolgång och barnets boende. Finns gemensam vårdnad om ett barn måste alltså båda vårdnadshavarna gemensamt komma överens om barnet kan flytta (längre sträckor) med ena vårdnadshavaren.

    Kan man inte komma överens i den här frågan finns lite olika möjligheter om man ändå vill försöka flytta. Man kan försöka få ensam vårdnad över barnet, vilket ger en rätt att besluta om flytten själv. Föräldrar kan avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller bara hos en av föräldrarna genom ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Det här kräver dock att man är överens och den andra föräldern är beredd att avstå från att vara vårdnadshavare. Ytterligare ett sätt att få ensam vårdnad är att väcka talan om detta i domstol. Domstolen beslutar då om vårdnaden ska vara gemensam eller hos en av föräldrarna (6 kap 5 § FB). Rätten fattar beslutet om vårdnadsfrågan utifrån det som antas vara barnets bästa (6 kap. 2a § FB).

    Umgänge

    Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 2 st. FB). Umgängesföräldern har både ansvar och skyldighet att umgås med barnet men det finns ingen sanktion mot den som vägrar träffa sitt barn, förutom att i en eventuell vårdnadstvist riskera att förlora del i vårdnaden. Fungerar inte umgänget kan föräldrarna avtala om barnets umgänge genom ett skriftligt avtal som måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 15 a § 3 st. FB). Socialnämnden ska bedöma detta utifrån vad som är bäst för barnet. 

    Sammanfattning och råd

    Med tanke på att du ska flytta så långt skulle jag säga att den andra vårdnadshavarens godkännande måste inhämtas innan du kan flytta med barnet. Att flytta med barnet ändå kan eventuellt komma att påverka dig negativt i framtiden om det någon gång skulle bli tvist om barnet i domstol. Vill du ändå flytta kan du försöka få ensam vårdnad om barnet, antingen genom avtal hos socialnämnden (detta kräver att ni kan komma överens) eller genom att väcka talan i domstol. Om umgänget inte fungerar kan man också försöka avtala om det hos socialnämnden.

    Du kan kontakta Familjerätten i din kommun för vidare hjälp. Skulle du inte få den hjälp du behöver där kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som kan se över situationen. Familjens Jurist har lång erfarenhet av att jobba med frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer kan du alltid höra av dig till Fråga Juristen igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden