Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Flytta hemifrån innan 18 årsåldern?

    Hej!

    Jag har en dotter på 16 som är skriven hos mig och mamman har flyttat till sin nya partner. Det mamman har gjort utan mitt medgivande är att hon har fixat en  lägenhet till min dotter. Kan hon agera på det sättet?

    Rådgivarens svar

    2018-01-21

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Jag utgår i din fråga från att ni har gemensam vårdnad över er dotter och tolkar din fråga som att du vill ha svar på om din dotter kan flytta hemifrån till lägenheten som hennes mamma har ordnat innan hon fyllt 18 år.

    Vårdnadshavares rätt och skyldigheter

    Innan ett barn har fyllt 18 år är det vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § Föräldrabalk (1949:381). Om båda föräldrarna har vårdnaden över barnet gäller bestämmelsen för båda två. Föräldrarna ska då gemensamt fatta beslut över barnets personliga angelägenheter. Beslut som ses som särskilt ingripande för barnets framtid får inte fattas av den ena vårdnadshavaren, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Beslut angående boende och skolgång ses som särskilt ingripande och kräver båda vårdnadshavarnas samtycke, 6 kap. 13 § föräldrabalken.

    Att notera är att 6 kap. 11 § andra meningen föräldrabalken stadgar att vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och mognad ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Ålder, mognad och vilken typ av fråga det är beaktas.

    Att åta sig förbindelser som underårig

    En underårig får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, se 9 kap. 1 § föräldrabalken. Huvudregeln är att vårdnadshavares samtycke krävs för att ett barns rättshandlingar ska bli giltiga, en person under 18 år kan därför inte hursomhelst ingå t. ex. ett hyresavtal.

    Avslutningsvis

    Eftersom jag inte har alla förutsättningar klara för mig i ditt fall är det tyvärr svårt för mig att ge ett mer precist svar på din fråga, jag kan alltså inte svara exakt på vad ska göra härnäst. Förhoppningsvis har du åtminstone fått lite vägledning i ditt ärende och lite klarhet i vilka bestämmelser som finns.

    Känner du att du önskar ytterligare hjälp och närmare rekommendationer är du varmt välkommen att boka en tid med någon av våra jurister, det kan du göra här.

    Jag önskar dig lycka till!

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden