Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Finns det lagstöd för att barnet inte ska behöva pendla mellan föräldrarna?

    Hej!  
    Jag och min fd Make är skilda sedan 2 år tillbaka. Vi har 2 gemensamma barn som vi fortfarande har delad vårdnad för, 15 och 19 år.  
    I samband med skilsmässan flyttade min fd 6 mil till en annan stad. Min dotter valde att bo hos mig och vi kom överens om en summa som kompenserade för att jag tog hela ansvaret för henne. Tanken var att vår son skulle pendla varannan vecka från sin pappas nya bostadsort till skolan som går på där jag bor. Det har inte funkat så han har bott hos mig den övervägande delen. Hans pappa vill dock att han ska vara där oftare men det sliter lite att pendla tycker min son.  
    Nu verkar det dessutom som att min fd ska flytta ännu lite längre bort, ca 2 timmars enkel pendling för min son. 
    Jag undrar därför om det finns något lagutrymme som skulle kunna stödja att min son inte ska behöva pendla. Han vill inte men vågar inte säga ifrån till sin pappa som inte verkar förstå att det blir för lång resa för honom. Vi vill egentligen bara få slut på diskussionerna kring att min son ska vara hos honom mer än vad som är rimligt med tanke på var han går i skolan.  
    En fråga i anslutning till detta är om det finns något som heter kommunarrest och vad är i så fall det? Ser fram emot er återkoppling,  
    tack på förhand

    Rådgivarens svar

    2019-07-03

    Hej! Tack för att du ställer dina frågor till Fråga Juristen. Nedan kommer jag att redogöra för respektive fråga samt ge förslag på hur du kan ta ditt ärende vidare.

    Vad är kommunarrest?
    Idag finns det inget inom svensk lagstiftning som heter kommunarrest. Om föräldrarna inte kan komma överens och den ena föräldern vill flytta till annan ort med det gemensamma barnet, finns det inget som den andre föräldern kan göra med lagens hjälp. Däremot finns det andra lagregler för hur barns boendesituation ska bestämmas när föräldrar med gemensam vårdnad bor i olika städer.

    Finns det lagstöd för att sonen inte ska behöva pendla 6 mil varannan vecka?
    Regler om barns omvårdnad och boende och finns i 6 kap. föräldrabalken. Vårdnaden om ett barn består fram till att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vid alla beslut om barns boendesituation efter en skilsmässa är det avgörande barnets bästa. Vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa, ska det särskilt beaktas huruvida det föreligger risk för att barnet på något sätt far illa samt barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Beroende på barnets ålder och mognad ska hänsyn även tas till barnets egna vilja (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

    Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna får domstolen, efter att en av dem eller båda väckt talan, besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. Föräldrarna får även på egen hand avtala om barnets boende. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14 a § föräldrabalken).

    Vid gemensam vårdnad efter en skilsmässa är det möjligt att besluta om växelvis boende för barnet, om föräldrarna anses klara av att upprätthålla en god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra. I en bedömning av vad som anses nära, ska det särskilt beaktas om barnet kan ha regelbundenhet i sitt vardagsliv vad gäller vänner, skola och fritidsaktiviteter.

    Om du vill gå vidare med ditt ärende
    I ert fall gäller växelvist boende för er 15-årige son, vilket är ett alternativ eftersom ni föräldrar har gemensam vårdnad om honom. Enligt din beskrivning verkar däremot inte sonen vara tillfreds med pendlandet. Att sonen ska behöva pendla så pass långt varannan vecka för att kunna uppfylla det växelvisa boendet, kan därav inte anses vara förenligt med barnets bästa. Eftersom er son är relativt gammal, spelar hans egna vilja en stor roll i avgörandet. Oavsett föräldrarnas behov, ska barnets behov alltid gå före.

    Jag råder dig att i första hand tala med barnets pappa. Om du vill ha hjälp och stöd i ärendet kan du boka en tid med en jurist över telefon som under en timme ger dig tips och råd i just din situation, se länk till bokningen här. Om du väljer att vända dig till domstol för att få ett beslut, rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister som kan agera ombud för dig. Juristen kommer hjälpa dig att se över ditt rättsskydd och se vilka kostnader som täcks av din hemförsäkring. Läs mer om vad vi kan hjälpa till med i vårdnadstvister här och boka en tid här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden