Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fastställande av faderskap och ansvar som förälder

    Hej. En vän till mig umgicks med en kvinna och hade samlag för 2-3 månader sedan. Kvinnan i fråga hade "hållt fast" min vän när han fick orgasm.,typ tvingat honom att "komma i henne" Dom upplöst kontakten efter det och har inte pratat sen dess. Nu så såg min vän att hon har lagt upp en bild på Instagram om att hon är gravid. Min polare ringde upp henne för att prata och fråga henne om de var hans. Då svarade hon "jag vet inte jag ringer upp sen"
    Jag upplever att hon inte vill ha något att göra med honom eftersom hon inte underrättat honom om graviditeten
    Vad är min väns juridiska och personliga ansvar i denna situation om de nu är hans barn?

    Rådgivarens svar

    2020-01-10

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du går vidare i din situation.

    Det kan i din kompis situation vara fråga om en våldtäkt om din kompis kände sig tvingad eller inte deltog frivilligt. I den situationen kan din kompis kan göra en anmälan till polisen för att få vidare hjälp.

    Fastställande av faderskap

    Den rättsliga regleringen för fastställande av faderskap hittas i föräldrabalkens (FB) första kapitel. Om barnets mor är ogift ska faderskapet bestämmas genom bekräftelse eller dom enligt 1:3 FB. För att bekräftelsen ska vara giltig ska den vara skriftlig och bevittnat av två personer. Bekräftelsen ska också skriftligen godkännas av socialnämnden och av barnets moder enligt 1:4 FB. Om detta inte är möjligt ska faderskapet fastställas genom dom om (1) det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far, (2) det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tiden som barnet tillkommit och om det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet tillkommit genom samlaget eller (3) om insemination skett med mannens spermier (1:5 FB). 

    Om barnets mor inte är gift har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är barnets far och fastställa faderskapet enligt 2:1 FB. De som har möjlighet att väcka talan i domstol om fastställande av faderskap är barnet, socialnämnden och barnets mor enligt 3:5 FB

    Ansvar som förälder

    Barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran (6:1 FB) och det är vårdnadshavaren som i första hand ansvarar för detta (6:2 FB). Om barnets mor är ogift står hon ensam som vårdnadshavare (6:3 FB). Om båda barnets föräldrar vill att vårdnaden ska vara delad går det att ansöka om det hos skatteverket (6:16 FB). Om föräldrarna inte är överens så beslutar domstolen om vårdnaden efter ansökan av den ena föräldern (6:5 FB). Om barnet bara bor hos den ena föräldern har barnet också rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6:15 FB). 

    Men även om föräldern inte är vårdnadshavare så är man ekonomiskt ansvarig för barnet. Det ekonomiska ansvaret bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7:1 FB). Denna underhållsskyldigheten ska fullgöras genom ett underhållsbidrag om föräldern inte har vårdnaden och inte bor varaktigt tillsammans med barnet (7:2 FB). Men även om vårdnaden är gemensam men barnet bara bor varaktigt med den andra föräldern. Det finns också andra rättigheter så som att barnet får arvsrätt (2:1 ärvdabalken).

    Din kompis situation

    Din kompis kommer inte automatiskt att fastställas som barnets far. Men socialnämnden har en skyldighet att försöka fastställa vem det är som är barnets far. Om barnets mor inte vill att din kompis ska vara barnets juridiska far kan din kompis vända sig till socialnämnden där barnet bor och anmäla att han är barnets far så får de undersöka faderskapet. 

    Om din kompis fastställs som far till barnet kommer skyldigheter och rättigheter även om han inte blir vårdnadshavare. Din kompis blir ekonomiskt ansvarig för barnet och barnet kommer att ärva efter din kompis. Vill din kompis sedan också bli vårdnadshavare kan han ansöka om det i domstolen, då kan det vara bra att ta kontakt med en jurist. 

    Rekommendationer

    Det framkommer inte i din fråga om din kompis vill vara barnets far eller inte, men socialnämnden kommer att göra en utredning eftersom barnets mor är ogift. Din kompis kan därför vända sig till socialnämnden och berätta att han tror att han är barnets far så får de utreda detta. Din kompis kan också vända sig till jurist för att få vägledning i hur han kan gå vidare i sin situation. Här kan du kontakta och boka tid med en jurist från Familjens Jurist som är experter på familjerättsfrågor.   

    Om din kompis sedan fastställs som barnets far finns blir han ansvarig för barnet, men han blir inte automatiskt vårdnadshavare. Vill din kompis bli vårdnadshavare föräldrarna ansöka om gemensam vårdnad tillsammans. Men om de inte kan komma överens kan han vända sig till domstol så att domstolen kan bedöma vad som är bäst för barnet. Det bästa är om din kompis kan komma överens med barnets mor om frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och ekonomiska frågor. Kan de inte komma överens rekommenderar jag att din kompis vänder sig till en jurist för att få vidare vägledning i situationen. Här kan du läsa mer om vad som Familjens Jurist kan hjälpa dig med när det kommer till vårdnad, boende och umgängeHär kan du boka tid till fast pris med en jurist från Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden