Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fastställa storleken på underhållsbidrag

    Hej! Jag och min ex-sambo har varit separerade sedan 2011. Vi har en son som har bott varannan vecka hos oss ända fram tills nu. Nu vill han bo permanent hos mej. Han har nyss fyllt 18 år och går sista året på gymnasiet. Nu får han sitt studiebidrag till sitt eget konto. Nu undrar jag vad som är skäligt att mitt ex betalar till mej i underhåll. (Vi har väldigt svårt att prata med varandra) När jag tittar på försäkringskassans sida så ser det ut som att 2073kr/ mån. är vad som gäller om barnet är 15-18 år. Mitt ex tycker att 1500kr/ månad räcker. Ska studiebidraget som sonen får räknas in i 2073kr eller ska det vara utanför det som sonens pappa ska betala? Han tjänar väldigt bra. 

    Rådgivarens svar

    2020-11-29

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Underhållsbidrag

    Reglerna om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrarna är ansvariga för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den ekonomiska förmågan bestäms utifrån förälderns inkomst. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, 7 kap. 1 § FB. Bidraget ska täcka barnets boende, mat och fritidsintressen.

    En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern 1) inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller 2) har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Underhållsbidrag fastställs genom avtal eller dom, 7 kap. 2 § FB. Avtal om underhåll som ska gälla för längre perioder än tre månader måste uppfylla ett antal formkrav. Avtalet ska vara skriftligt och bevittnat av två personer samt vara godkänt av socialnämnden om barnet är under 18 år, 7 kap. 7 § FB. Om föräldrarna inte kan komma överens om storleken på underhållsbidraget fastställs det genom dom.

    Sociala förmåner

    När underhållsskyldigheten bedöms ska hänsyn tas till sociala förmåner som barnet har rätt till. Det får anses klart att föräldrarnas underhållsskyldighet påverkas av det allmänna barnbidraget och av det förlängda barnbidraget och studiebidraget inom studiehjälpssystemet (Prop 1978/79:12 s 154). Det innebär att studiebidraget kommer att beaktas när storleken på underhållsbidraget bestäms.

    Din situation

    I frågan utgår jag ifrån att ni har gemensam vårdnad och att sonen bor hos dig. Det innebär att pappan är skyldig att betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidrag beror främst på vilket behov sonen har och pappans förmåga. Studiebidraget kommer att räknas av från barnets behov av underhåll. Jag kan tyvärr inte ange storleken på underhållsbidraget i det aktuella fallet, eftersom jag inte känner till alla omständigheter.

    Rekommendation

    Jag rekommenderar att du kontaktar din kommun för att få ett samarbetssamtal. Då kan ni få hjälp med att avtala om ett skäligt underhållsbidrag. Om det inte hjälper behöver ni få underhållsbidraget fastställt genom dom hos tingsrätten.

    Du kan vända dig Familjens Jurist för att få stöd och hjälp i processen med att fastställa underhållsbidrag i domstol. Familjens Jurist är en juristbyrå som är specialiserad inom familjerätt.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden