Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Får vi gemensam vårdnad om vi gifter oss?

    Har en kvinna som ej vistas lagligt här kanske. Hon kanske utvisas. Vi har fått barn tillsammans här i sverige för två månader sedan, tyvärr får jag inte gemensam vårdnad ens pga. detta säger alla. Fråga, om vi gifter oss kommer jag då få gemensam vårdnad, så som gäller när två svenskar gifter sig, alltså automatiskt? Menar vi älskar varann och kämpar för hon får stanna. Men om inte så följer barnet med henne utvisas med sa de, vilket vi inte vill alls. Vi är överens, ändå nekar de gemensam vårdnad hos familjerätten. Snälla svara så jag vet om får dessa rättigheter om gifter oss för tänkte detta bara så jag vet om löser sig med vårdnaden då med eller? Hur gör man annars om svaret är nej?

    Rådgivarens svar

    2018-03-17

    Hej! Stort tack för att du hör av dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor.

    Inledningsvis
    Frågorna du ställt rör både migrationsrätt och vårdnad om barn. Bestämmelser om migrationsrättsliga frågor finns i utlänningslagen (2005:716) (cit. UtlL) och bestämmelser om vårdnad finner vi i föräldrabalken (1949:381) (cit. FB).

    För att besvara dina frågor på bästa sätt skulle det ha varit bra med kompletterande information så som vilket land kvinnan är ifrån, för att avgöra om hon eventuellt skulle anses som flykting, alternativt skyddsbehövande eller om det rör sig om ”vanlig” uppehållsrätt. Även huruvida du har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd avgör utfallet samt om det har fastställts att du är pappa till barnet. Du är varmt välkommen att ställa nya frågor.

    Uppehållstillstånd
    Det framgår inte av frågan om ditt barns mamma har ansökt om uppehållstillstånd eller ej. För flyktingar och alternativt skyddsbehövande gäller särskilda regler. Då du inte uppgett att någon sådan situation är förhanden utgår jag från att barnets mamma ansöker om uppehållstillstånd på grunda av anknytningen till dig.

    För uppehållstillstånd på grund av anknytning gäller att hon kan få uppehållstillstånd om ni är sambo, gifta eller har ingått partnerskap med den förutsättningen att du är antingen svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort, se här. Ansökan om uppehållstillstånd ska göras innan inresa till Sverige, 5 kap. 18 § UtlL, annars får inte uppehållstillstånd beviljas. Om en person blir nekad uppehållstillstånd ges den en viss tid inom vilken personen ska ha lämnat landet. Om personen inte lämnar Sverige inom den utsatta tiden lämnas ärendet över till polis och resan ut från Sverige utförs då med tvång, vilket kan vara viktigt att komma ihåg. Det finns dock undantag från denna regeln om inresa.

    När ansökan om uppehållstillstånd sker efter inresa framgår av 5 kap. 18 § 4 st. UtlL att konsekvenserna för att ett barn att skiljs från sin förälder särskilt ska beaktas vid en så kallad skälighetsbedömning för när en ansökan ska beviljas trots att den sökande redan befinner sig i Sverige.

    Migrationsöverdomstolens avgöranden är vägledande för migrationsdomstolarna och migrationsverket. De har i tidigare resonerat som så att om en person som ansöker om uppehållstillstånd efter inresa har stark anknytning till Sverige genom en partner som är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 5 kap. 3 § UtlL, och de har ett barn ihop ska en skälighetsbedömning göra gällande om det är orimligt att den ansökande personen måste lämna Sverige för att ansöka om uppehållstillstånd utanför. Det finns alltså kryphål för när uppehållstillstånd meddelas trots att inresa redan skett.

    Faderskap
    När en kvinna är gift med en man föder ett barn antas maken vara barnets far, 1 kap. 1 § FB. När en ogift kvinna har fött ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern, en bekräftelse av faderskapet i er situation, 1 kap. 4 § FB. Detta ska ske skriftligen med två vittnen. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av mamman.

    Om ni har bekräftat att du är pappa till barnet har det fått svenskt medborgarskap genom dig om du har svenskt medborgarskap automatiskt. Möjligheterna för barnets mamma att få uppehållstillstånd förbättras ifall hon har ett barn med svenskt medborgarskap och en partner med svenskt medborgarskap eftersom hon då anses ha stark anknytning till Sverige.

    Om det är så att du är svensk medborgare och ni har fått hem papper om att ni måste ansöka om uppehållstillstånd ska ni vända er till socialtjänsten i er hemkommun för att fastställa faderskapet och då får barnet svenskt medborgarskap.

    Gemensam vårdnad
    För att kunna ha gemensam vårdnad måste det vara fastställt att det är du som är pappan till barnet. Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, enligt 6 kap. 2 § FB. Om ditt faderskap inte är fastställt står inte barnet under vårdnad av dig. När föräldrar är gifta med varandra står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, 6 kap. 3 § FB. Om föräldrarna senare ingår äktenskap med varandra blir båda två vårdnadshavare för barnet från och med då, 6 kap. 3 § FB. Alltså stämmer det du frågade om, dock under förutsättningen att ditt faderskap till barnet är fastställt.

    Om barnet endast står under vårdnad av en av föräldrarna och de vill gemensamt utöva vårdnaden (utan att gifta sig) kan föräldrarna bland annat vända sig till rätten. Om barnet är folkbokfört här i Sverige kan föräldrarna genom registrering hos Skatteverket efter båda föräldrarnas anmälan till socialnämnden i samband med faderskapsbekräftelsen eller anmälan till Skatteverket om beslut om vårdnaden inte har meddelats tidigare, 6 kap. 4 § FB. Det är att föredra att vända sig till socialnämnden istället för till rätten i en sådan situation.

    Avslutningsvis
    Hoppas du har fått vägledning i dina frågor. Som ovan nämnt är du annars varmt välkommen att ställa ytterligare frågor. Du kan även kontakta Familjens jurist för hjälp.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden