Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Får pappan ta med barnen på en resa när mamman är i riskgrupp för Corona?

    Jag fick diagnosen kol 2017. Mitt tillstånd försämras sakta. Nu har jag varit sjukskriven i 4 månader pga Corona, då jag kan komma att bli väldigt sjuk om jag skulle bli smittad. Har sakta och försiktigt börjat handla själv, vilket min mamma hjälpt mig med. Har varit begränsat umgänge med mina barn, som bor hos sin pappa. Nu vill han åka till Legoland med barnen. Detta gör att jag inte kan träffa mina barn på minst två veckor. Om de har minsta symtom, ännu längre. Jag har bett honom att avvakta. Har också pratat med barnen om situationen. Men han SKA åka. Finns det något jag kan göra?
     

    Rådgivarens svar

    2020-07-21

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Jag har lite svårt att tolka din fråga. Jag uppfattar det som att barnens pappa har ensam vårdnad och att du har umgängesrätt med barnen, vilket jag huvudsakligen kommer att utgå ifrån i mitt svar. Det är också möjligt att tolka din fråga som att umgänget har varit begränsat endast under Corona och att ni har gemensam vårdnad vanligtvis, därför kommer jag att ge en kortare kommentar till det i slutet. Bestämmelser kring detta finns i 6 kap. föräldrabalken. En viktig utgångspunkt är att alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska utgå ifrån barnets bästa, 6 kap. 2 a FB.

    Ensam vårdnad

    Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § FB. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål. Men i slutändan är det ändå vårdnadshavaren som beslutar. Barnets personliga angelägenheter är bl.a. beslut gällande skola, boende och sjukvård.

    Umgängesrätt och umgängessabotage

    Umgängesrätt innebär att barnet har rätt att träffa sin förälder och denne har också en rättighet (och i viss mån en skyldighet) att vara en del av barnets liv. Det som skiljer vårdnad från umgänge är att vid umgängesrätt är föräldern inte med och fattar beslut som rör barnets framtid som en vårdnadshavare gör. Försöker en förälder medvetet hindra barnet från umgänge med den andra föräldern gör denne sig skyldig till umgängessabotage. Det kan exempelvis ske genom att föräldern påstår att barnet är sjukt vid flera tillfällen då umgänge ska ske, att barnet har andra aktiviteter vid tiden för umgänget eller att föräldern vägrar att lämna barnet till den andra föräldern.

    Vad gäller i detta fall?

    Om dina barns pappa tar med barnen på en resa till Legoland så saboterar han visserligen ert umgänge för ett tag framöver med karantän o.s.v. Samtidigt anger du inte om det har varit problem med umgänget tidigare, så jag utgår ifrån att det inte har varit några större problem förut. Beroende på ålder och mognad ska även deras åsikt beaktas i detta. Men du anger ingen ålder på barnen vilket gör det svårt för mig att ge dig ett mer specifikt svar på din fråga. Jag skulle generellt kunna säga att om pappan har ensam vårdnad så har han rätt att ta med barnen på en resa så länge det inte sker under den schemalagda tid då du ska träffa barnen. Kommer dem hem till dess att det är dags för dig att träffa barnen så gör han inget direkt fel. Sedan är det självklart en speciell tid just nu vilket gör att det kan finnas andra aspekter att ta hänsyn till. Men då jag inte kan hitta någon praxis på detta så kan jag inte säga om du har rätt att neka honom och barnen att resa bort p.g.a. din egen risk att bli sjuk om du träffar barnen när dem kommer hem.

    Om ni har gemensam vårdnad

    Har ni gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas samtycke kring frågor som rör barnen och deras personliga angelägenheter (6 kap. 13 § första stycket FB). Inget samtycke krävs dock om ena föräldern p.g.a. frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp (6 kap. 13 andra stycket FB). Beslut av ingripande betydelse för barnens framtid får dock som regel inte fattas av en förälder ensam. En kortare utomlandsresa har även däremot ansetts falla under beslut rörande den dagliga omsorgen, vilket gör att pappan kan bestämma detta på egen hand så länge det inte inkräktar på ditt umgänge med barnen - även om ni har gemensam vårdnad. Men frågan kvarstår dock om det anses inkräkta på din umgängestid med barnen om de kommer hem i tid när du rent fysiskt inte kan träffa dem p.g.a. resan? Det kan jag tyvärr inte svara på då det är en bedömningsfråga.

    Sammanfattning och rekommendation

    Det är svårt att svara på om du har något att säga till om i detta läge. En kortare utomlandsresa anses som sagt vara ett beslut som en förälder ensam kan besluta om så länge det inte drabbar umgänget med den andra föräldern. Dock kommer ju denna resa att drabba umgänget med dina barn med tanke på din sjukdom och det rådande världsläget, även om de skulle komma hem i tid så kan ni rent fysiskt inte träffas p.g.a. smittrisken. Så detta är ett svårt fall att bedöma. Jag rekommenderar dig att påtala vad lagen säger för dina barns pappa. Familjens Jurist jobbar med vårdnad, boende och umgänge och de kan troligen hjälpa dig se över dina möjligheter i detta läge. Du kan boka en tid hos någon av juristerna här eller ringa dem på 0771-771 070 för att höra efter om de kan hjälpa dig. Det är även möjligt att begära samarbetssamtal hos familjerätten om kommunikationen mellan dig och barnens pappa inte fungerar. Familjerätten tillhör socialtjänsten så de kan du kontakta genom din kommun. Hoppas du fick ett någorlunda svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden