Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Får man vaccinera sina barn utan båda föräldrarnas samtycke?

    Hej!
    Jag skilde mig för tre år sedan. Jag har 3 barn varannan vecka. Förra veckan tog mitt ex barnen utan mitt tillstånd (under min vecka). Inte bara att han tog barnen, utan han vaccinerade även de utan att informera mig föst, och han vet att jag är emot all sorts vaccination. Fråga: Hur tar man sig till i en sådan situation, när en förälder är för vaccination och den andra emot? Är det lagligt att han gör det utan mitt tillstånd?
    Mvh Svetlana

    Rådgivarens svar

    2020-04-29

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Regler kring vårdnad finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Jag kommer i mitt svar utgå från att ni har gemensam vårdnad för barnen eftersom inget annat anges.

    Allmänt om vårdnadshavares rätt att bestämma om barnen

    Gemensamma vårdnadshavare har både en rätt och en skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det avser bl.a. barnets hälsa. Det ska dock observeras att barn får en större självbestämmanderätt i takt med ökande ålder och mognad, vilket medför att större hänsyn ska tas till barnets synpunkter och önskemål. Detta framgår av 6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § FB.

    Mer vardagliga beslut som rör den dagliga omsorgen, t.ex. beslut om barnets kläder, sovtider och fritidsaktiviteter, kan fattas av ena föräldern ensam. Beslut av mer ingripande karaktär får däremot inte fattas av ena föräldern ensam, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det, 6 kap. 13 § 2 st FB.

    Vad innebär detta för dig?

    Vaccination får anses vara ett beslut av mer ingripande karaktär som går utanför den dagliga omsorgen. Det innebär att båda föräldrarnas samtycke krävs för att få vaccinera barnen. Däremot är det inte brottsligt att försöka vaccinera barnen utan den andra förälderns samtycke, pappan till dina barn kan av den anledningen inte hållas straffrättsligt ansvarig.

    Den möjlighet som finns är att ansöka om ensam vårdnad, 6 kap. 5 § FB. Ansökan om detta skickas till tingsrätten och rätten beslutar då om vårdnaden fortsatt ska vara gemensam eller om det finns skäl att ge en av föräldrarna ensam vårdnad. Barnets bästa är alltid utgångspunkten i dessa frågor (6 kap. 2 a § FB), men rätten ska även särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnen, 6 kap. 5 § 2 st FB. Att ni som föräldrar inte kan komma överens gällande huruvida barnen ska vaccineras eller inte är en fråga som kan skapa stora konflikter, vilket är något som domstolen troligen skulle beakta i ett vårdnadsmål. Däremot är denna omständighet troligtvis inte tillräcklig för att ge en förälder ensam vårdnad. Det avgörande blir om det går att bevisa att barnen far illa av den gemensamma vårdnaden och att ensam vårdnad därför är ett bättre alternativ. Barnets rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrarna anses vara barnets bästa. Att pappan till dina barn inte håller sig till era bestämda veckor kan vara något som talar för att ensam vårdnad är ett alternativ. Dock säger det i sig inget om att barnen far illa och därav är det troligen inte tillräckligt för att du ska tilldelas ensam vårdnad.

    Sammanfattning

    Båda föräldrarnas samtycke krävs för att få vaccinera barnen, dock medför det inget straffrättsligt ansvar om vaccination sker trots att samtycke saknas. Alternativet är att ansöka om ensam vårdnad, men min bedömning är att du inte har tillräckliga skäl för att domstolen skulle välja att ge dig ensam vårdnad i dagens läge. Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du behöva hjälp av en jurist i frågan så har Familjens Jurist erfarenhet inom detta område. Du kan boka tid hos någon av deras jurister här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden