Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Får ena föräldern flytta med barnen utan den andras samtycke?

    Hej! Jag och exet skildes på pappret juni/juli 2019. Vi har 2 barn. 9 och 7 år.
    Nu är det så att exet ska flytta till sin nya som bor ca 15mil härifrån i ett annat landskap. Jag vill inte det men ser till min situation just nu. Är arbetslös och bor i ettan som jag fick ta när hon sa att hon ville skiljas. Dålig inkomst också. Typ ca 7000kr/mån med bostadsbidrag. Barnen vill inte flytta heller, inte den äldsta iaf. För sina kompisar och skolan. Fick mail från den äldstas fröken idag att min dotter varit nere hela veckan och säger att hon inte vill flytta. Är klyven på hur jag ska göra! Vill inte att barnen flyttar heller. Men med min situation så känns det inte som att jag har så mycket kött på benen för att få ha de kvar. Jag undrar om jag har det och vad jag kan göra?

    Rådgivarens svar

    2020-02-29

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation där föräldrabalken (FB) är tillämplig. Då du inte skriver något om hur vårdnaden ser ut mellan er kommer jag i mitt svar att utgå från att ni har gemensam vårdnad om barnen.

    Barns boende och vårdnad
    I 6 kap. föräldrabalken finns bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge. Om barnen står under gemensam vårdnad av två vårdnadshavare har de tillsammans en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (se 6:11 och 6:13 FB). Vid gemensam vårdnad gäller som utgångspunkt alltså att beslut gällande barnen ska tas gemensamt. Undantaget från detta är att en vårdnadshavare under vissa förutsättningar får ta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. En vårdnadshavare får dock inte ensam ta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid (t.ex. rörande barnets boende), om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

    Rätten kan på talan av någon av vårdnadshavare besluta om vem barnet ska bo hos eller om föräldrarna ska ha växelvis boende (se 6:14a FB). Föräldrarna kan också avtala om barnets boende om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det. När det gäller avtal om boende kan föräldrarna få hjälp av socialnämnden att träffa sådant avtal i den kommun där barnet är folkbokfört (se 6:17a FB). Rätten får även uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa (se 6:18a FB).

    Kan föräldrarna fortfarande inte enas återstår möjligheten för någon av dem att begära om ensam vårdnad hos rätten. Vid en bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (se 6:5 FB). Vid alla beslut som rör barn ska rätten beakta barnets bästa (se 6:2:a FB). Särskild vikt ska då fästas vid risken att barnet far illa eller utsätts för övergrepp samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av mognad och ålder. Barnets rätt att komma till tals får dock inte tillämpas så att det strider mot barnets bästa.

    Din situation
    Regleringen i föräldrabalken innebär i praktiken att ditt ex inte ensam har rätt att fatta beslut om att flytta med barnen så länge de är under gemensam vårdnad. Kan ni inte komma överens ska rådande förhållanden bestå, vilket innebär att barnen ska bo kvar. Barnens mamma kan ansöka om ensam vårdnad för att själv få bestämma var barnen ska bo.

    Om ni har svårt att samarbeta angående barnen finns det möjlighet till hjälp med samarbetet via kommunen. Samarbetssamtalen kan hjälpa er att nå fram till en överenskommelse som kan fastställas av socialnämnden. En domstol kan också besluta om barnen ska bo hos den ena eller andra föräldern, men ett avtal rörande frågan kan fastställas av socialnämnden. Vid beslut om boende och vårdnad kommer inte era ekonomiska förutsättningar att vara avgörande utan hänsyn ska främst tas till barnens bästa. Om ni fortsätter att ha gemensam vårdnad men att barnen bor hos dig kan ni också avtala om att mamman ska betala underhåll till barnen. Vill hon inte gå med på det kan underhållet fastställas av domstolen då föräldrar har en skyldighet att försörja sina barn. 

    Sammanfattning och rådgivning
    Regleringen innebär alltså att en vårdnadshavare inte ensam kan besluta om vem barnen ska bo tillsammans med, för det fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans. Ditt ex kan alltså inte flytta med barnen utan ditt samtycke utan hon måste i sådana fall ansöka om ensam vårdnad eller beslut om barnens boende i domstol. Jag kan inte svara på hur domstolen kommer besluta i vårdnads eller boendefrågan men de ska alltid utgå från barnens bästa.

    Skulle en tvist uppkomma råder jag dig att ta kontakt med en jurist som kan företräda dig som ombud i rättegången. Läs mer om barns boendefrågor hos Familjens Jurist, där kan du även boka tid med erfarna jurister inom just familjerätt.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden