Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Får en förälder flytta vid gemensam vårdnad?

    Min bror träffade en tjej för 3 år sedan. De flyttade ihop i hans hemstad. De fick ett barn i januari förra året, och hans sambo trivdes inte längre utan ville flytta tillbaka till hennes hemstad. Min bror sa upp sitt jobb och lämnade familj och vänner för hennes skull. De flyttade i oktober förra året då barnet var 9 månader. 3 månader senare när barnet fyllde 1 år droppar hon bomben att hon inte är kär längre. Det kommer sedan fram att hon träffat en annan som bor 2 timmar bort(och vi misstänker att det pågått en längre tid). Min bror har mått riktigt dåligt över det här och kämpat för att försöka hitta jobb och eget boende i den nya staden där han inte känner någon, för att fortfarande få bo nära sitt barn. Han har nu jobb och lägenhet, och barnet går på förskola. Men nu tänker hon flytta till den nya killen, och vill att barnet ska flytta med henne. Min bror vägrar såklart. Barnet är folkbokfört hos henne. Men får hon verkligen göra så? Kan hon ha rätt att flytta med barnet? Det känns så fel och orättvist. Han straffas för att han flyttat till den nya staden, för hennes skull, och nu ska hon ta med sig barnet till sin ”nya familj”. Dels tänker min bror på framtiden, skola, aktiviteter osv. Han vill ju vara med sitt barn och tanken på att bara få träffas varannan helg i framtiden skrämmer honom. Hon hotar med att söka ensam vårdnad om han inte går med på att barnet står skrivet hos henne. Ska tillägga att det är inga droger eller våld inblandat. De är båda bra föräldrar. De har haft svårt att kommunicera och bråkar ofta. Men inte framför barnet. De går till familjerådgivning men vad händer om det blir ett rättsligt ärende?

    Rådgivarens svar

    2020-09-22

    Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen!

    Nedan kommer jag förklara vad som gäller vid gemensam vårdnad, samt ge några råd anpassade till din brors situation. Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).

    Principen om barnets bästa

    Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa. Därutöver fästs stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

    Gemensam vårdnad

    Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta i stort sett alla beslut rörande barnet tillsammans (6 kap. 13 § FB). Gemensam vårdnad kräver därför ett långtgående samarbete.

    En vårdnadshavare får inte ensam fatta beslut i frågor av ingripande karaktär, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Att ”barnets bästa uppenbarligen kräver det” är ett högt ställt krav. En vårdnadshavare får däremot ensam fatta beslut i frågor som rör barnets dagliga omsorg.

    En vårdnadshavare som inte bor med barnet har rätt att motsätta sig att barnet och den andra vårdnadshavaren flyttar. Frågor som rör förskola anses däremot höra till daglig omsorg, vilket innebär att den vårdnadshavare som barnet bor hos ensam kan bestämma vilken förskola barnet ska söka placering på. Frågor som rör barnets skolgång, fr.o.m. förskoleklass för sexåringar, hör dock till beslut av mer ingripande betydelse och kräver därmed att vårdnadshavarna är överens.

    Det finns undantag till vad som framgått ovan. Till exempel kan man enligt Skolinspektionen bortse från en vårdnadshavares vilja om föräldrarnas oenighet äventyrar barnets rätt till utbildning. Bedömningarna får göras från fall till fall och alltid med barnets bästa som högsta prioritet.

    Samarbetssamtal och annan hjälp av familjerätten

    Det framgår inte av informationen i din fråga vilken sorts familjerådgivning det handlar om. Hos familjerätten i er kommun kan ni få hjälp med samarbetssamtal, men också att upprätta bindande avtal rörande vårdnad, boende och umgänge. På kommunens hemsida finns mer information.

    Sammanfattning och rekommendation

    Barnets mamma har inte rätt att flytta utan pappans samtycke, med tanke på att de har gemensam vårdnad. Här gäller det verkligen för barnets föräldrar att anstränga sig för att förbättra sitt samarbete. Jag råder din son att tala om det här med att barnets mamma vill flytta och att han motsätter sig det i familjerådgivningen, i samarbetssamtal eller liknande. Det är bäst för alla parter att försöka undvika en rättsprocess.

    Om din son hamnar i en situation där han önskar hjälp från en jurist, t.ex. om barnets mamma ansöker om enskild vårdnad, så råder jag honom att boka ett möte med en av våra skickliga jurister på Familjens Jurist. På Familjens Jurists hemsida kan du även läsa mer om vårdnad, boende och umgänge.

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden