Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Får boendeföräldern väcka talan om umgänge?

    Jag är umgängesförälder och  har umgänge fastställt i dom från tingsrätten som jag är nöjd med. Får boendeförälder lämna in stämningsansökan till tingsrätten där den yrkar på ändrat umgänge för mig? Jag vet att boendeförälder får yrka på inskränkning/begränsningar av nuvarande umgänge men har den även rätt att yrka på ändrat umgänge för mig? Jag själv är nöjd med mitt umgänge och har ingen önskan om någon ändring. Boendeförälder yrkar på umgänge för/åt mig som jag tydligt meddelat att det inte går att ändra dagar till för mig. Har boendeförälder inte endast rätt att yrka på begränsningar i det umgönge som redan finns?

    Rådgivarens svar

    2019-03-04

    Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken. Nedan kommer jag att redogöra för de aktuella reglerna samt framföra förslag på hur du kan ta ärendet vidare.

    Barnet har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar ska gemensamt ansvara för att barnets behov av umgänge så långt som möjligt tillgodoses, oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller inte. Syftet med rätten till umgänge är till för barnet i första hand. En förälder har ingen självklar rätt till umgänge med barnet, eftersom det inte alltid är förenligt med barnets bästa.

    Det är framför allt på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn som domstolen kan besluta om umgänge. En sådan talan får även föras av socialnämnden. I lagens motiv och enligt domstolspraxis (se här) finns det dock inget som förhindrar att även vårdnadshavaren kan väcka talan om umgänge. Det framgår inte av din fråga om boendeföräldern också är vårdnadshavare, men jag förmodar att så är fallet och därav kan även denne väcka talan om umgänget.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Jag råder dig att försöka kommunicera med boendeföräldern och se om ni istället kan försöka nå en överenskommelse kring upplägget av umgänget. Att återigen ta upp frågan till domstol kan bli kostsamt och inte sällan onödigt om ni istället kan lösa situationen på egen hand. Inom kommunens socialtjänst finns Familjerätten som kan hjälpa er med att upprätta ett umgängesavtal. Ett umgängesavtal kan reglera, förändra eller fastställa nuvarande umgänge. Avtalet kan ersätta en tidigare umgängesdom. Ni är även varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister för vidare hjälp. Klicka här för att komma till bokningen.

    Vänligen,
    Josefine Johansson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden