Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Får barn kräva att bo kvar hos den ena föräldern vid flytt?

    Hej,

    Jag undrar vad en 13 åring har för rättigheter gällande boende?
    Ena föräldern ska flytta till annan stad, andra föräldern ska bo kvar. Föräldern som ska bo kvar har blivit pressad till att gå med på flytt emot sin vilja. Barnet vill inte flytta, hen har hem, vänner, aktiviteter, skola och liknande från start här, vad har hen för rättigheter? 13 åringen är mycket mogen för sin ålder och har varit hela sitt liv.
    Om det spelar roll har hen ett helsyskon som är två år yngre som tar flytten med ro. Hos föräldern som bor kvar har helsyskonen även två yngre halvsyskon som de har mycket bra relation med.
    Kan 13 åringen få kräva rent juridiskt att bo kvar? (Barnen har i båda hemmen trygga omständigheter för övrigt).

    Tacksam för svar

    Rådgivarens svar

    2018-12-19

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Nedan följer en redogörelse för din situation. Den rättsliga regleringen för barns boende hittar du i föräldrabalken.

    Vårdnadshavares bestämmanderätt
    Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden, bland annat i frågor som rör just boende. Det är alltså vårdnadshavaren som har rätt att bestämma över barnets boende tills dess att barnet blir myndigt vid arton års ålder. Vårdnaden kan vara gemensam för båda föräldrarna eller ensam för en av dem. Du nämner inte om föräldrarna i denna situation har gemensam vårdnad eller om någon av dem har ensam vårdnad. En förälder som har ensam vårdnad om barnet har rätt och skyldighet att ensamt bestämma i juridiska frågor som rör barnet, utan att inhämta den andra förälderns godkännande. Då är det alltså denne som primärt bestämmer var barnet ska bo. Vid gemensam vårdnad ska däremot föräldrarna vara överens och det finns möjlighet att träffa avtal om boende. En förälder kan då inte själv bestämma över en flytt, utan båda ska vara delaktiga i bestämmandet i beslut som väsentligt påverkar barnet.

    Barnets bästa
    Vid alla beslut som fattas om barns vårdnad, boende och umgänge krävs det att barnets bästa beaktas. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Principen om barnets bästa innebär också att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad. Barnets vilja ska alltså få komma fram inför beslut om boende och vad barnet vill får sedan större betydelse ju äldre och mognare barnet är. Det finns alltså ingen rätt för ett barn att bestämma själv, men man har i praxis (tidigare rättsfall) valt att tillmäta barnets vilja större betydelse vid omkring tolv års ålder.

    Sammanfattning
    Som svar på din fråga är det barnets vårdnadshavare som beslutar var barnet ska bo, och barnet kan inte kräva att få bo kvar. Beslutet ska dock ske med beaktande av barnets bästa. Eftersom barnet är tretton år bör vårdnadshavaren ta stor hänsyn till barnets egen vilja men barnet har inte någon egen bestämmanderätt förrän det blivit myndigt. Lite beroende på hur situationen ser ut i övrigt kan jag därför inte ge något klart svar på din fråga, men barnet har självklart rätt att uttrycka sin vilja och få bli lyssnad på.

    Om föräldrarna, vid gemensam vårdnad, inte kan enas om boendet kan man vända sig till familjerätten för rådgivning och samarbetssamtal. Familjerätten finns hos varje kommun. Man kan som förälder också väcka talan om att rätten ska besluta var barnet ska bo. Då gör rätten sin prövning utifrån barnets bästa och självklart med beaktande av barnets egen vilja. Om den ena föräldern har ensam vårdnad om barnet och den andra anser att den inte beslutar om boende i enlighet med barnets bästa, kan föräldern väcka talan om ensam vårdnad. Om det blir aktuellt att väcka talan kan det vara bra att prata med en jurist. Juristerna på Familjens Jurist har stor kunskap och erfarenhet av just familjejuridik.

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga och vet hur ni kan gå tillväga framöver. Vill du komma i kontakt med en jurist kan du göra det genom att följa denna länk.

    Med vänliga hälsningar, 
    Lovisa Törngren 

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden