Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Får 12-åriga barn bestämma själva över sin boendesituation?

    Jag och min fd man har varit på samtal med socialen då våran kommunikation inte fungerar. Vår mellan dotter vill bo hos mig på vardagarna och på helgerna och lov hos sin pappa. Detta motsätter pappan sig. Socialen säger att han har sista ordet och att det blir som han vill. Inte vad dottern önskar. Är detta lagligt rätt? Dottern är 12 år. Har hon ingen rätt att välja?

    Rådgivarens svar

    2020-08-27

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd anpassade till din situation.

    I mitt svar kommer jag utgå från att ni har gemensam vårdnad om er dotter. Om detta antagande är felaktigt så kan du ställa en ny fråga till oss med mer detaljer. Relevanta regler finns i föräldrabalken (FB).

    Principen om barnets bästa

    Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 2a § FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa. Därutöver fästs stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. En annan del av principen är att barnets vilja ska beaktas i takt med dess ålder och mognad, 6 kap. 2a § 3 st. FB. Principen om barnets bästa är en grundpelare i FN:s barnkonvention som nu också är svensk lag.

    Vem får bestämma var ett barn ska bo?

    Utgångspunkten är att det är den person som har vårdnaden om ett barn som får bestämma var barnet ska bo. Att ha vårdnaden om ett barn innebär en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet, 6 kap. 11 § FB. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta i stort sett alla beslut rörande barnet tillsammans, 6 kap. 13 § FB. Om en av vårdnadshavarna motsätter sig en åtgärd får den inte genomföras. Gemensam vårdnad kräver ett långtgående samarbete mellan vårdnadshavarna.

    Som jag nämnde ovan är det viktigt att hänsyn tas till vad barnet själv vill, särskilt när det handlar om lite äldre barn. Det finns en ganska vanlig uppfattning om att barn som fyllt 12 år själva har rätt att bestämma i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Denna uppfattning är dock förenklad och felaktig. I några domar från högsta domstolen har 12-åriga barns vilja varit avgörande, men i andra avgöranden från samma domstol har inte barnets vilja beaktats i samma utsträckning.

    Sammanfattning och rekommendation

    Förutsatt att du och din f.d. man har gemensam vårdnad om er dotter så måste ni tillsammans nå en samförståndslösning gällande dotterns boende. Givetvis bör ni väga in er dotters vilja i beslutet till viss del, men hon har ingen rätt att själv bestämma hur boendet ska se ut.

    Jag tolkar det som att ni har varit på s.k. samarbetssamtal hos familjerätten, för att få hjälp att förbättra er kommunikation rörande frågor som rör er gemensamma dotter. Hos familjerätten kan ni även få hjälp att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Om ni verkligen inte kan komma överens så kanske ni bör överväga om en av er bör ha enskild vårdnad om er dotter istället.

    Om du funderar på att ansöka om enskild vårdnad om er dotter så råder jag dig att kontakta en jurist, för att få värdefull information om vad det innebär och hur du går tillväga. Hos Familjens Jurist finns många jurister som är specialiserade på familjerätt/barnrätt – via denna länk kan du boka en tid med en av dom. På Familjens Jurists hemsida kan du läsa mer om vårdnad, boende och umgänge.

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Om du har andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden