Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Faderskapsutredning och adoption

    Hej, jag är gravid och det står mellan 2 personer om vem som är pappan. En av dom vill verkligen inte ha med barnet att göra och den andra vill gärna vara delaktig. Jag är tillsammans med han som vill vara delaktig och han vill även vara pappa även om de nu Inte är hans enligt dna test. Min fråga är att även om nu dna testet visar att det inte är hans, kan han ändå skriva på faderskapspappret och stå som pappa rättsligt sett?

    Rådgivarens svar

    2019-09-12

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Faderskapsutredning
    Regler om fastställande av faderskap finns i föräldrabalken. Fram tills att barnet fyller 18 år är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § föräldrabalken). Det är socialnämnden inom den kommun där barnet är folkbokfört som har det främsta ansvaret för utredningen (2 kap. 2 § föräldrabalken).

    Adoption
    Regler om adoption finns i föräldrabalken. Adoption är en möjlighet att överföra föräldraskapet till en annan person. Den som har adopterats ska alltså anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den som har adopterats dock anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § föräldrabalken).

    Ett barn får adopteras endast om det är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § föräldrabalken). Barnet ska ges möjlighet att framföra sina egna åsikter gällande adoptionen. Ju äldre och mognare barnet är, desto mer ska åsikterna ges betydelse i bedömningen (4 kap. 3 § föräldrabalken). Om barnet är under 18 år, krävs det att den biologiska föräldern som är vårdnadshavare för barnet samtycker till adoptionen (4 kap. 8 § föräldrabalken).

    Sammanfattning och råd
    Om det inte är din nuvarande partner som visar sig vara far till barnet enligt DNA-testet, kan han inte fastställas som förälder. Däremot finns möjligheten till adoption. För att din nuvarande partner ska kunna adoptera ditt barn så krävs det dels att ni är sambos, dels att pappan till barnet samtycker till adoptionen såvida han är vårdnadshavare. Dessutom måste adoptionen anses vara lämplig. Det är alltid en domstol som avgör om adoptionen anses som lämplig, och din partner måste således ansöka om tillstånd till adoption hos tingsrätten.

    Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist för vidare hjälp i ärendet. Familjens Jurist kan bland annat biträda under en adoptionsprocess och kan även ge rådgivning inför en eventuell adoption. Klicka här för att komma till bokningen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden