Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ersättning för utbetalt underhållsbidrag

    Hej! Vi har gjort ett faderskapstest å det visar sej att pappan inte är pappa. Han är arg å säjer han kommer stämma mej på utbetalt underhåll. Juristen på jobbet menar att det är staten han ska stämma å att han inte kan göra mej något. Stämmer det eller vad kan jag förvänta mej?

    Rådgivarens svar

    2019-03-23

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan följer ett svar på din fråga.

    Utbetala underhåll

    Enligt Föräldrabalken kapitel 7 § 2 framgår lagkravet på att en förälder ska betala underhåll i form av underhållsbidrag om den föräldern t.ex. inte bor tillsammans med barnet samt inte har vårdnaden om barnet, eller om båda föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men barnet bor endast hos den ena föräldern.

    Att betala underhållsbidrag är ett lagkrav, och underhållsskyldigheten uppkommer i samband med föräldraskapet. Hade det varit så att du och mannen hade ingått ett slags avtal, där du handlat på ett sådant sätt att det förelåg en skyldighet för dig enligt avtalet att betala honom, då hade möjligtvis han kunnat stämma dig.

    Anledningen till varför han hade kunnat stämma dig då är för att ni båda ingått ett civilrättsligt giltigt avtal, och det hade då varit det avtalet som hade reglerat möjligheterna för er båda att stämma varandra utifrån att någon t.ex. brutit mot någon avtalsförpliktelse.

    Sådant är inte fallet i den situation du beskriver. Den man, som både du och hansjälv utgick i från var fadern till barnet, var skyldig utifrån den presumtionen att betala underhållsbidrag till dig enligt lag. Lagen är vidare till för att säkra medel för barnets skull, för barnet bäst, och inte för att du ska få extra tillgångar i den bemärkelsen.

    Eftersom den man du trodde var far till ditt barn har betalat ut underhåll, i villfarelsen att han var förälder till barnet, har alltså betalat ut underhåll utifrån en felaktig presumtion om att han var skyldig enligt lag att göra så. I en sådan situation kan han inte stämma dig på redan utbetalt underhållsbidrag.

    Ersättning från staten

    Mannen som förutsattes vara fadern till ditt barn kan istället rikta anspråk om ersättning till staten, efter att en domstol upphävt hans faderskap. Han ansöker då om ersättning till Länsstyrelsen enligt Lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag § 5.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något annat du undrar över får du självklart ställa fler frågor till oss här på Fråga Juristen.

    Med vänlig hälsning,
    Gabriel Axelsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden