Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ensam vårdnadshavare som missköter sig

    Pappan fick ensam vårdnad för tingsrätten va helt övertygade att han skulle ge mig information om barnen samt en insynsfullmakt! Vår dotter mår nu extremt dåligt och har vid flera tillfällen velat ta livet av sig!(12år) hon har blivit jourhemsplacerad vid ett tillfälle och han får flera orosanmälningar på sig! Jag vet inte vem som gör dom då han tagit bort min fullmakt på både socialtjänst och skola. Jag har barnen varannan vecka onsd-månd. Jag får ingen info, han svarar inte på sms el vid samtal. Dom får inte med sig kläder trots att jag sagt till flera ggr. Han har även blivit anmäld av skolan! Anmäld för misshandel men det lades ned. Jag är rädd att båda barnen kommer utveckla självskade beteende för dom blir psykiskt misshandlade. Vad kan jag göra? Han missköter sig och kan inte avläsa domen, han kom inte med barnen som han skulle utan fick göra en anmälan på honom. Så trött på att se hur illa barnen far. Han har nu haft ensam vårdnad i ca 9 månader. Skolan går sämre. Dottern vill inte bo hos honom längre.dottern har berättat för soc, hur dom kommer för sent till skolan, läxor görs inte, han dricker nästan varje kväll, bor inte på den adressen dom är skrivna.bor nu hos sin bror för han får inga lägenheter pga sina skulder, Listan är lång. Sonen mår sämre och skolan går sämre för även honom.Vad kan jag göra?

    Rådgivarens svar

    2019-03-14

    Hej, Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

    Jag ska försöka besvara din fråga utifrån föräldrabalkens (FB) bestämmelser. 

    Vårdnad, umgänge och boende
    Vid bedömning av vårdnad, umgänge och boende ska barns bästa alltid beaktas (6 kap. 2 a §). Risken för att barnet far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska beaktas vid bedömningen om vad som är för barnets bästa. Avseende missbruk ska rätten ändra i vårdnaden om en förälder vid utövande av vårdnad av barn gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen (6 kap. 7 §). 

    Din situation
    Ni som föräldrar kan avtala gemensamt om hur vårdnaden bör se ut. Med din beskrivning får jag dock anta att ni inte har en god samarbetsförmåga och att vända sig till rätten är nog det bästa sättet att lösa situationen. Socialnämnden kan även hjälpa till att medla i den här typen av frågor och har även en skyldighet att påkalla rättsliga åtgärder om de märker att ett barn riskerar att fara illa. Jag skulle därför först råda dig att försöka ta kontakt med socialnämnden för att få till en lösning i frågan. Särskilt då du beskriver att socialen är medveten om flera av de omständigheter du tagit upp i din fråga. 

    Du beskriver hur pappan till dina barn missköter sig på olika sätt som du anser gör han olämplig att vara ensam vårdnadshavare. Du beskriver bland annat att han inte sköter umgänget, att det finns en risk för missbruk och hur barnen mår sämre, samt hur skola och socialen har kännedom om omständigheterna. Detta är omständigheter som är till din fördel om du önskar att få ensam vårdnad om barnet. Jag vet dock inte hur omständigheterna kring dig ser ut, eller varför tingsrätten fann att pappan var den lämpligaste vårdnadshavaren av er två. Jag kan därför inte uttala mig om att du med säkerhet kan få vårdnaden om barnen. Utgångspunkten är barnets bästa. Du bör därför argumentera för hur det inte är för barnens bästa att pappan har ensam vårdnad om barnen med de omständigheterna du beskrivit samt att du kan styrka samtliga omständigheter i den utsträckning det är möjligt. 

    Jag hoppas jag har besvarat din fråga! Om det återstår frågor är du är varmt välkommen att höra av dig igen. Vill du ha vidare vägledning i ditt ärende med hjälp av en jurist kan du ta kontakt med en av våra familjejurister som du kan nå här.

    Vänliga hälsningar,

    Susann

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden