Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ensam vårdnad, umgängesrätt och särskild förordnad vårdnadshavare

    Hej! Skilt mig för ett år sen och barnens pappa flyttade långt bort och gifte sig omgående. Jag ville skiljas och har redan en partner fast vi har valt att vara särbos än så länge. Mitt ex vill inte ha kontakt med mig och det är få ggr han svarat på sms och det var omöjligt att komma fram till någon lösning även via familjerätten. Barnen 7 och 10 år har hälsat på sin pappa enbart en handfull ggr på ett år och varje gång har det varit nya problem för barnen som gjort att dem inte vill åka ner alls. En otrygg miljö med utanförskap och pappan har ändrat personlighet helt så dem känner inte igen honom. Nu bor barnen hos mig men vi har delad vårdnad. Vad gör man nu? Borde jag försöka få ensam vårdnad i tingsrätten? Om jag skulle gå bort i Corona el något så vill jag att barnen ska få bo hos någon trygg som inte bryter ner dem psykiskt. Kan jag skriva ett sådant testamente? Kan andra än pappan bli vårdnadshavare och el förmyndare över tillgångar?
     

    Rådgivarens svar

    2020-11-14

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Principen om barnets bästa

    Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Inom familjerätt finns en grundläggande princip, principen om barnets bästa, 6 kap. 2 a § FB. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man beakta risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja ju äldre barnet blir. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållanden.

    Ensam vårdnad och umgängesrätt

    Inom svensk rätt är huvudregeln att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn. I undantagsfall beviljas ensam vårdnad. Som ovan nämnts är barnets bästa avgörande. Domstolen fäster även vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet. Om föräldrarna har allvarliga samarbetsproblem kan det leda till att vårdnaden blir ensam. Då bestämmer den ena föräldern ensam i frågor som rör barnets skolgång och sjukvård.

    Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, 6 kap. 15 § FB. Umgängesrätt gäller oavsett om vårdnaden är gemensam eller ensam. I det aktuella fallet kommer pappan fortfarande ha rätt till umgänge med barnen trots att du har ensam vårdnad om barnen. Umgängesrätt kan dock vägras om barnen far illa hos den andre föräldern.

    Särskild förordnad vårdnadshavare

    Vårdnaden kan utövas av en förälder eller gemensamt av båda föräldrarna. Det kan också vara någon annan än föräldrarna som har vårdnaden om barnet s.k. särskild förordnad vårdnadshavare, 6 kap. 2 § FB. Ett behov av en särskild förordnad vårdnadshavare kan uppstå om barnets vårdnadshavare avlider eller på annat sätt är varaktigt förhindrade att ha hand om vårdnaden om barnet. Tingsrätten utser en särskild förordnad vårdnadshavare. Som huvudregel är det socialnämnden i kommunen där barnet bor som ansöker till tingsrätten om att en särskild förordnad vårdnadshavare ska utses.

    I ett testamente har en förälder möjlighet att utse en viss person som ska utses till särskild förordnad vårdnadshavare, 6 kap. 10 a § FB. Personen som utses måste vara lämplig och detta måste vara förenligt med barnets bästa.

    Din situation

    Domstolen kommer att utgå ifrån vad som är bäst för barnen i bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Jag kan tyvärr inte uttala mig om vad som är bäst för barnen i din situation, eftersom det krävs en bedömning av samtliga omständigheter. Även om du får ensam vårdnad kommer pappan fortfarande ha rätt till umgänge med barnen. Om du misstänker att barnen far illa hos pappan kan du anmäla det till socialnämnden. Du kan bestämma vem/vilka som ska utses till särskild förordnad vårdnadshavare i ett testamente.

    Rekommendation

    Jag rekommenderar att du skriver ett testamente där du anger vem/vilka som ska vara särskild förordnad vårdnadshavare. Familjens Jurist kan hjälpa dig att upprätta ett testamente som passar din situation. Du kan läsa mer om testamente på Familjens Jurists hemsida.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden