Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ensam vårdnad och överföring av föräldradagar

    Hej! Jag och min man har ansökt om skillsmässa men då vi har 2 barn (En dotter på 11 månade och en son på 2 veckor) så är det betänketid så vi är lagligt fortfarande gifta men vi bor inte tillsammans längre. Och jag anser att mitt ex inte borde få ha vårdnaden om våran son eller dotter och med sonen så vägrar han använda sin halva av föräldraledigheten. Eftersom vi är gifta så fick han ju halva vårdnaden direkt och sätter mig i skiten. Han hävdar att det är HANS dagar han ska ta ut när han vill vara ledig (han har inget jobb) men han inser inte att mina dagar är slut i augusti när sonen är 6 månader och för att vi då ska få ha kvar våran lght så måste jag börja jobba så min plan var att både plugga och jobba för att ha råd att leva och då måste pappan ta ut sin föräldraledighet tills han kan börja på dagis. Det vägrar han, men han vägrar även föra över hans dagar till mig så jag kan vara hemma tills sonen kan gå på dagis. 

    Rådgivarens svar

    2020-02-26

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag förstår frågan som att du undrar hur du går vidare för att få ensam vårdnad om era barn samt vilka möjligheter det finns att få din före detta man att överföra föräldradagar på dig.

    Vårdnad av barn i samband med skilsmässa

    Regler om vårdnad, boende och umgänge av barn regleras i  6 kap. föräldrabalken. Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus i dessa frågor. Vårdnadshavare till barn kan antingen vara två föräldrar gemensamt eller en av föräldrarna. Har gifta föräldrar gemensam vårdnad kvarstår den som gemensam även efter en skilsmässa, om inte rätten beslutar om annat (6 kap. 3 §). 

    Föräldrar som inte lever tillsammans kan teckna ett avtal för att reglera vårdnaden, umgänget och boendet för gemensamma barn. Ett sådant avtal är juridiskt bindande vilket innebär att om en förälder bryter mot avtalet så kan den andra föräldern vända sig till domstol för verkställighet av innehållet i avtalet. Ett sådant avtal förutsätter att föräldrarna är överens. Avtalet ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden i kommunen godkänner det (6 kap. 6 §, 14 a §, 15 a §).

    Har föräldrarna gemensam vårdnad får de alltså avtala om att en av dem ska ha ensam vårdnad om barnet. Kan föräldrarna inte komma överens eller samarbeta kan domstol istället fatta beslut om någon av föräldrarna ansöker om ensam vårdnad. När beslutet om vårdnad ska tas i domstol ska domstolen se till barnets bästa. Skäl för att besluta om ensam vårdnad kan vara att en av föräldrarna helt brister i sitt ansvar, att föräldrarna omöjligen kan samarbeta eller liknande situationer där barnets bästa åsidosätts (6 kap. 5 §). 

    Föräldraledighet

    Föräldrapenning är till för att kunna vara hemma med barn istället för att arbeta, söka arbete eller studera och betalas ut i 480 dagar för ett barn (12 kap. 2 § och 12 § socialförsäkringsbalken). Man kan få föräldrapenning exempelvis om man är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet. Om man är två föräldrar som ska dela på dagarna fördelas de lika mellan föräldrarna (12 kap. 15 §). Föräldrarna kan sedan själva fördela dagarna mellan sig genom att föra över dagar till varandra, men 90 dagar är reserverade för respektive förälder och kan alltså inte föras över (12 kap. 17 §). Beslutet att föra över dagar från den ena föräldern till den andra måste fattas av föräldrarna själva.

    Den som har ensam vårdnad om barn har rätt till alla 480 dagarna (12 kap. 14 §). 

    Er situation och sammanfattning

    Jag förstår det som att du i första hand vill ha ensam vårdnad om barnen och i andra hand att din före detta man ska överföra sina föräldradagar på dig. Vad gäller vårdnaden om barnen är det bästa om ni sinsemellan kan komma överens. Kan ni inte det kan domstol fatta beslut i frågan. Skulle du ha ensam vårdnad om barnen har du också rätt till alla föräldradagarna. Men så länge ni har gemensam vårdnad så har din före detta man rätt till hälften av föräldradagarna och dessa kan inte tvångsöverföras till dig, utan det måste ske med hans medgivande. 

    Min rekommendation

    Om man som föräldrar till gemensamma barn inte kan komma överens om barnens vårdnad, boende eller rätt till umgänge så kan man få hjälp av kommunen. Jag rekommenderar dig därför att i första hand vända dig till familjerätten i din kommun för ett samarbetssamtal. Samarbetssamtal är kostnadsfria och ni får då hjälp av en utomstående att prata om den situation som har uppstått och får hjälp att reda ut den. Familjerätten kan hjälpa er att komma överens och upprätta ett juridiskt bindande avtal på er överenskommelse.

    Kan ni inte komma överens kan du vända dig till tingsrätten som kan fatta beslut i vårdnadsfrågan. 

    Om ni fortsätter ha gemensam vårdnad, antingen genom avtal eller domstolsbeslut, så har din före detta man rätt till hälften av föräldradagarna och hur dessa ska fördelas sinsemellan er måste ni då alltså komma överens om. Om du får ensam vårdnad om barnen så har du rätt till alla föräldradagarna. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar kan du här läsa mer om skilsmässa och vårdnad, boende och umgänge av barn hos Familjens Jurist. Här kan du boka tid för juridisk rådgivning av jurister med stor erfarenhet av situationer liknande er. Du är förstås också välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga. 

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden