Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ensam vårdnad av 16-åring

    Ensamvård - på vilket grundlag?
    Min dotter på 16 har inte träffat sin papper på 4 månader efter hon har vald inte att åka till honom efter en disput om ett papper han skulle skriva på. i 4 månader har han inte kontaktat henne en ända gång. Hennes småsyskon har varit med pappan men hon harsjälv vald inte att åka dit.
    Hon har bett mig om att söka ensamvård över henne så hon på så sätt slipper att skulle ha flera underskrifter från pappan. Kan jag söka ensamvård på det grundlaget? 4 månader utan att han har tagit kontakt anser jag för att vara omsorgssvikt i dagens samhälle med tanke på tillgängligheten. Jag vill inte skapa mera konflikt med pappan men samtidig vill man skydda sitt barn.
    Tack på förhand.

    Rådgivarens svar

    2018-07-06

    Hej!

    Tack för din fråga samt för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Jag förstår att det är en otroligt jobbig situation som du befinner dig i och jag ska nedan på bästa sätt besvara din fråga gällande vårdnaden av din dotter.

    Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du Föräldrarbalken (förkortad FB).

    Barnets bästa
    Paragrafen 6:2 a FB innehåller övergripande bestämmelser om hur frågor om vårdnad, boende och umgänge ska bedömas. Dessa frågor ska enligt paragrafen bestämmas utefter vad som är till ”barnets bästa”. Det finns ett tydligt barnperspektiv vilket innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa. Bedömningen domstolen gör tar särskilt sikte på risken för att barnet far illa, föräldrars lämplighet, föräldrars överenskommelser, barnets vilja samt barnets umgänge och kontakt med den föräldern som barnet inte bor med (se även 6:5 FB). Med andra ord görs en helhetsbedömning.

    Det framgår inte av din fråga om de yngre syskonen som bott hos pappan även är dina barn. När det gäller vårdnadsfrågan finns det praxis som ger uttryck för att om gemensam vårdnad fungerar för andra gemensamma barn så bör gemensam vårdnad även fungera för alla gemensamma barn. Istället kan det vara möjligt att låta dotterns vilja vara avgörande gällande umgänget med fadern och att det stadigvarande boendet inte ska vara växelvis utan enbart hos dig som mamma.

    Råd och handlingsplan
    Till att börja med kan den gemensamma vårdnaden upplösas genom att du och din dotters pappa gemensam kommer överens om detta. Kommunerna är skyldiga att ge föräldrar möjlighet till så kallade samarbetssamtal (6:18 FB) och kan även bistå med familjerådgivning. Dessa samtal är kostnadsfria och syftet är att träffa överenskommelser kring barnet. Ni kan under ett sådant samtal komma överens om att du ska ha ensam vårdnad om er dotter.

    Om du och din dotters pappa inte är överens om att du ska ha ensam vårdnad behöver du vända dig till en tingsrätt för att väcka talan om ensam vårdnad. Oftast krävs det något konkret som visar på att en gemensam vårdnad inte fungerar. Som jag uppfattar din fråga så har du och dotterns pappa inte någon pågående konflikt utan det är din dotter som inte vill vara beroende av sin pappas påskrifter. Lagstiftningen har på senare år förändrats allt mer och det som är absolut viktigast är som jag tidigare beskrivtit vad som är bäst för just din dotter. Rätten kommer att ta stor hänsyn till din dotters åsikt i och med att hon är 16 år. Hon har uppnått en ålder av mognad då det spelar stor roll vad hon tycker och känner.

    Som du kan utläsa från mitt svar är det många faktorer som påverkar i frågan om ensam eller gemensam vårdnad. Det bästa är självklart om du och din dotters pappa kan komma överens genom exempelvis samarbetssamtal då en rättslig process kan bli utdragen och kostsam. Mitt bästa tips är att du kontaktar en av våra jurister för vidare vägledning. För de fall att du vill väcka talan om ensam vårdnad i domstol är det en stor trygghet att få stöd från någon med juridisk kompetens som kan föra din talan.    Med vänliga hälsningar,
    Helena Piccolini Danielsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden