Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    En förälders rättigheter och skyldigheter

    Hej! Min systerson, som fyllde 18 år i juni, har nyligen blivit pappa. Modern är fortfarande minderårig, 17 år, och bor hemma. Barnet är nu ca 1 månad gammal och de har inte fått tid för fastställande av faderskap på socialförvaltningen bland annat pga att handläggaren har varit sjuk. Barnets föräldrars förhållande tog slut i somras, innan förlossningen. Men det är inte någon tvist om vem som är pappa till barnet. Socialförvaltningen har öppnat en utredning på barnet. Anledningen är att det råder tvivel om den unga mamman till barnet klarar av att ge barnet det den behöver. Den unga fadern har nu varit på socialförvaltningen på utredningssamtal och fick då veta att han har inte som helst rättigheter till barnet förrän det är 4 år.
    Stämmer det? Och vad ska han göra? Och vad kan han göra?

    Rådgivarens svar

    2018-09-17

    Hej! Tack för att du hör av dig till oss på Fråga Juristen med dina funderingar.

    Inledning
    Till att börja med finns det ingen bestämmelse som säger att en förälder som inte har vårdnad om barnet inte har några rättigheter förrän barnet är fyra år. Du får gärna återkomma med vilket eventuellt stöd för det som de har angett om de haft något. 

    Nedan följer allmän information om vad som gäller vid faderskapsbekräftelse, frågor om vårdnad och umgänge samt underhållsbidrag. En förälder har egentligen inte särskilt mycket rättigheter, snarare skyldigheter meda barnet är det som har rättigheter enligt svensk lag. 

    Bekräftelse av faderskapet
    En bekräftelse av faderskapet för en pappa som inte är gift med mamman ska göras skriftligen inför två vittnen, enligt 1 kap. 4 § föräldrabalken (1949:381, FB). Detta ska vara ”solennitetsvittnen”, det finns vissa krav som måste vara uppfyllda. Sedan ska denna bekräftelse skriftligen godkännas av mamman och socialtjänsten. Vad jag kan se finns det ingen lagstadgad tid inom när faderskapet måste vara fastställt även om fadern är känd i varken föräldrabalken eller socialtjänstlagen. Att de inte fått tid ännu hos socialförvaltning pga. handläggares sjukdom är helt enkelt otur.

    Vårdnadshavare
    Enligt 6 kap. 3 § FB krävs att föräldrarna ska vara gifta för att de ska få gemensam vårdnad automatiskt. Annars är det mamman själv som har vårdnaden. Om två föräldrar vill ha gemensam vårdnad kan de ansöka om detta, 6 kap. 4 § FB. Om endast en av föräldrarna vill göra någon ändring kring vårdnaden är det även möjligt för denne att ansöka om detta, 6 kap. 5 § FB. Om din systerson således skulle önska att de har gemensam vårdnad om barnet kan han ansöka om detta. Om han däremot önskar ensam vårdnad kan han även ansökan om detta.

    Frågor om vårdnad och umgänge tas upp i rätten där barnet har sitt hemvist, 6 kap. 17 § FB. Rätten kan dock inte döma till gemensam vårdnad om föräldrarna har samarbetssvårigheter, enligt 6 kap. 5 § 2 st. FB. Föräldrar med gemensam vårdnad behöver ju fatta beslut gemensamt som rör barnet i 18 års tid.

    En pappas rättigheter
    För det fall att två föräldrar inte har gemensam vårdnad blir det istället fråga om umgänge när den förälder som inte har vårdnad umgås med barnet. Enligt 6 kap. 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Det är alltså inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet. Dock är det ju svårt när ett barn är så pass litet att uttrycka själv vad den vill göra. Den allmänna utgångspunkt som svensk lagstiftning genomsyras av när det gäller vård av barn är att barn mår bra av en nära och god kontakt med bägge föräldrar.

    Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Enligt 6 kap. 15 a § FB kan antingen en förälder som vill umgås med sitt barn (eller socialnämnden) ansökan om detta hos rätten. Detta är även möjligt att reglera vid samarbetssamtal hos socialnämnden om det är så att föräldrarna behöver hjälp att komma överens.

    Allmänt om underhållsbidrag
    Utgångspunkten vid underhållsbidrag är att vardera föräldern ska betala underhåll för sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. Med föräldrarnas ekonomiska förmåga menas vanligtvis deras inkomst. När underhållsskyldigheten bestäms ska även barnets sociala förmåner räknas in, exempel på en sådan är barnbidraget. Om föräldrarna har det gott ställt ska även barnet ha rätt till att få ta del av detta, vilket framgår av lagstiftarens vilja vid införandet av bestämmelserna om underhållsbidrag. Som förälder till barnet är han alltså skyldig att betala underhåll då inte barnet bor hos honom.

    Avslutningsvis
    I början av barnets liv anknyter det till de personer som är viktiga för dess trygghet. Det kan därför vara av väldigt stor vikt att din systerson också får umgås med barnet för att skapa en relation. Lagstiftningen utgår från att barn mår bra av en relation med bägge sina föräldrar. Om barnet exempelvis bor endast med mamman första sex månaderna utan att träffa pappan blir det väldigt svårt för pappan att exempelvis kunna få gemensam vårdnad eller umgås själv med barnet, pga. trygghetsproblem som kan uppstå. Om det nu skulle vara så att mamman inte kan ta hand om barnet är det ju desto viktigare att det finns en till aktiv förälder med i situationen, vilket socialförvaltningen bör förstå.

    Handlingsväg
    Att hantera vårdnad i domstol är inget som rimmar bra med trygghet. Det bästa i en situation som denna är därför att i första hand försöka uttömma de alternativ som finns via socialtjänsten. Om det bedöms som utsiktslöst så finns domstolsalternativet kvar.

    Hoppas att det löser sig på bästa möjliga sätt för barnet och att du känner att du har fått vägledning i dina funderingar.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden