Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Bor kvar i det gemensamma huset med barnen och står för alla kostnader, vad gäller och vad bör jag göra?

    Bor kvar i gemensamma villan med två barn på 5 och 8 år. Han betalar inget på huset eller något annat.
    Han har inte betalat något på 10 månader. Han tycker att det räcker att jag får barnbidraget. Utöver det betalar jag även hela dagis/skola avgiften på ca 2000 kr/mån.
    Vi betalar varsin försäkring på barnen.

    Gällande villan. Hur går man till väga där? Köpa ut honom?

    Rådgivarens svar

    2020-09-12

    Hej och ett stort tack för att du vänder dig till juridik för alla med dina frågor! Jag kommer nedan redogöra för de centrala delar som dina frågor för att sedan applicera det på din situation och slutligen komma med en rekommendation utifrån din frågeställning. Utifrån informationen i din fråga kan jag inte utläsa hur ert civiltillstånd ser ut. Jag kommer därför utgå från att ni genomgått en äktenskapsskillnad men inte genomfört en bodelning. Jag kan inte utläsa om barnen är era gemensamt men kommer utgå från det. Vidare kan jag inte utläsa hur det står till med vårdnaden av barnen. Därför kommer jag utgå från att vårdnaden är gemensam er mellan.   

    Hantering av den gemensamma villan

    Vid lottläggning har den make som äger egendom att på sin lott i första hand få sin egendom, se 11:7 Äktenskapsbalken. Enligt 11:8 Äktenskapsbalken ska den maken som bäst behöver den gemensamma bostaden och bohaget få denna egendom avräknad på sin lott. Vid händelse av att värdet är ringa ska ingen avräkning göras. Om den övertaganden maken inte kan tillgodose den andra maken med giftorättsgods kan den istället kompensera detta med pengar, se 11:10 Äktenskapsbalken. Om godtagbar säkerhet ställs för betalning kan man även ansöka om att få skäligt anstånd med denna. 

    Gemensam vårdnad av barnen och fördelning av kostnaderna

    Vid gemensam vårdnad ansvarar båda föräldrarna för kostnader knutna till barnet. Bestämmelser kring underhållsskyldighet gentemot barn regleras i 7 kap Föräldrabalken. Enligt 7:1 1 st Föräldrabalken har föräldrar en skyldighet att stå för underhåll åt barnet utefter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska situation. Enligt 3 st ska föräldrarna sinsemellan ta del av barnets kostnader utefter sin egna förmåga. Vid den situationen att det föreligger gemensam vårdnad om barnet men barnet stadigvarande bor tillsammans med en av föräldrarna ska den andra förälderns fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, se 7:2 1 st Föräldrabalken. 

    Din situation 

    Jag har som ovan nämnt utgått från att ni genomgått en äktenskapsskillnad men inte genomför en bodelning. Det innebär att Äktenskapsbalkens regler blir tillämpliga. Eftersom barnen bor med dig är det en omständighet som tyder på att du ska ha rätt att på din lott få det gemensamma huset. Här finns det möjlighet för dig att lösa ut honom med giftorättsgod eller pengar. Om du dessutom kan ställa godtagbar säkerhet för betalning är det möjligt att ansöka om att få anstånd med betalningen. 

    Vad gäller barnen bär ni båda ansvar för de kostnader som är knutna till dem, om de är era gemensamma vilket jag utgår från. Det innebär att det inte är rätt att du ensam drar det ekonomiska lastet för era barn. Om det dessutom är så att de uteslutet bor hos dig har deras pappa en skyldighet att betala underhållsbidrag till dem. 

    Rekommendation 

    Utifrån vad du skrivit i frågan är det svårt för mig att ge en rekommendation eftersom det saknas information som behövs för att göra en korrekt bedömning. Oavsett om det i din situation rör sig om ett tidigare äktenskap eller samboförhållande kan det vara klokt att kontakta en duktig familjerättsjurist för att reda ut allt. 

    Familjens jurist har mångårig erfarenhet av att hantera bodelning, oavsett om det rör sig om ett par som varit gifta eller sambos. Familjens jurist kan vidare bistå med hjälp vad gäller vårdnadsfrågor och liknande. 

    Jag hoppas du fått en fingervisning kring vad som gäller övergripande. Om jag missuppfattat dig på något sätt går det jättebra att ställa en ny fråga.

    Sandra M.B Nygren
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden