Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Beslut om ensam vårdnad på grund av alkoholmissbruk

    Hej! Om min exfru och hennes sambo påstår att jag har alkoholmissbruk kan det göra att hon vinner ensam vårdnad över våra två barn. Ett är 3 år och det andra 15 år. Jag kan ta en öl då och då, men jag har inga missbruksproblem. Behövs det inte mer än ett påstående för att hennes historia ska vara trovärdig?

    Rådgivarens svar

    2020-10-11

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Ensam vårdnad

    Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB. I 6 kap. 7 § FB anges att om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. Omständigheten att en av föräldrarna har alkoholproblem beaktas troligtvis vid bedömningen av om vårdnaden ska vara ensam.

    Din situation

    Som utgångspunkt gäller att föräldrarna ska fortsätta att ha gemensam vårdnad efter en skilsmässa. Ensam vårdnad gäller som undantag. Som nämndes ovan utgår domstolen från vad som är till barnets bästa i det enskilda fallet. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa beaktar domstolen samtliga omständigheter. Vad som är barnets bästa i ditt fall kan jag tyvärr inte svara på utan det är upp till domstolen att göra denna bedömning. Familjemål räknas som ett tvistemål. Vid tvistemål har den som påstår något bevisbördan för sitt påstående. I det aktuella fallet måste alltså din exfru lägga fram bevis för att stryka att du har ett alkoholmissbruk.

    Sammanfattning och råd

    Sammanfattningsvis kommer domstolen troligtvis att beakta en förälders alkoholmissbruk i bedömningen av barnets bästa.

    Om du behöver ytterligare rådgivning är du välkommen att vända dig till Familjens Jurist eller ställa en ny fråga till oss. På Familjens Jurist arbetar jurister med stor kunskap och erfarenhet inom familjerätt.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden