Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Beslut om barns boende och skolgång när ena föräldern flyttar till annat land

    Hej

    Har jag rætt att bestæmma i vilken skola mina barn (7 och 10) ska gå i efter flytt till danmark/køpenhamn och om så behævs vart barnen huvudsakligen ska bo om det praktiskt ær omøjligt att ha ett 50/50 avtal. Barnens mor bor sedan mer æn ett halvår i en stad i Danmark, ca 50 km från køpenhamn. Før nuvarande bor barnen med mig i Sverige (vi ær alla svenska medborgare) och går i skola i Sverige men vi har delad vårdnad. I øvrigt fanns ingen øvernskommelse mellan barnens mor och mig om att jag (och barnen) skulle følja henne till Danmark då hon flyttade, vi har heller inte ingått något sådant vid senare tillfælle.

    Rådgivarens svar

    2019-05-09

    Hej!

    Stort tack för att du har vänt dig till Fråga Juristen med din fråga. 

    Nedan kommer en redogörelse för bestämmelser som aktualiseras i den beskrivna situationen. Då jag tyvärr inte har någon kunskap om dansk rätt, kommer mitt svar helt att baseras på svenska lagbestämmelser.

    Utgångspunkter vid gemensam vårdnad när en förälder flyttar till annat land
    Enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken (FB) har föräldrar en gemensam rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter. Om föräldrar har gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas samtycke vid beslut som är att anse som ingripande för barnens framtid. Ett exempel på ett sådant beslut är att barnen behöver byta skola eller boende. Det innebär i ditt fall att barnens mor behöver ditt samtycke för att kunna ta med sig barnen till det andra landet. Det innebär också att ni gemensamt ska fatta beslut om barnens skolgång.

    Gemensam vårdnad utgör inget hinder för att ena föräldern ensam flyttar till annat land utan den andra förälderns godkännande. Däremot så blir det praktiskt taget omöjligt för barnen att bo hos er växelvis, bl.a. på grund av barnens skolgång. Ni bör därför avtala om hur ni ska hantera boendefrågan, exempelvis att barnen bor huvudsakligen hos dig i Sverige, 6 kap. 14 a § FB.  Avtalet ska vara skriftligt och måste godkännas av socialnämnden. Det bästa för barn rent generellt är att få bo kvar i det land där de går i skolan, har vänner och i övrigt känner sig trygga.

    Enligt 6 kap. 15 § FB har barnen rätt att umgås med båda föräldrar, även den förälder som de inte bor med. Detta innebär att om ni t.ex. kommer överens om att barnen ska bo med dig så ska ni ändå se till att barnen får umgås med er båda.

    I din situation
    Beslut som rör barnens boende och skolgång är upp till er att ta gemensamma beslut om och då är det alltid barnens bästa som ska stå i fokus. Om den gemensamma vårdnaden inte fungerar har du möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Detta beslut fattas av domstolen och den tar särskilt hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i de frågor som rör barnet. Möjligheten att få ensam vårdnad är beroende av ett flertal omständigheter, bland annat av barnets relation med den andra föräldern. Om domstolen anser att någon av föräldrarna medvetet har försvårat samarbetet och kommunikationen kring vårdnaden av barnet kan den föräldern förlora vårdnaden. Ett exempel på det är om en förälder flyttar långt bort och det uppstår praktiska svårigheter för den andra vårdnadshavaren att dela på vårdnaden.

    Sammanfattningsvis
    Mitt råd är att så långt som möjligt försöka komma överens om barnens  boende, skolgång och umgänge. Ha barnets bästa i åtanke och försök att om möjligt undvika att ta upp tvister till domstol. Behöver ni hjälp med att upprätta avtal om vårdnad och boende kan ni höra av er till socialtjänsten i kommunen där ni bor.

    Hoppas att mitt svar har gett någon klarhet! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ställa dem.

    Med vänlig hälsning,
    Cebrina Carlsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden